Arkivbild: BOSSE ÅSTRÖM
ÖVERBELASTAD JÄRNVÄG. Behovet av fler spår på Västra stambanan, Göteborg-Alingsås, kommer att bli ännu större om några år, enligt Västra stambanegruppen.

Enighet om nytt dubbelspår

Partille

Nu tar kommuner, region och handelskammare saken i egna händer och utreder ett nytt dubbelspår mellan Göteborg och Alingsås. Före årsskiftet ska ett förslag till sträckning vara klart.

Vid en träff i Skövde i torsdags markerade kommunerna utmed Västra stambanan enighet i frågan tillsammans med Västra Götalandsregionen och Västsvenska Handelskammaren. Partille är inte med i Västra stambanegruppen och hade ingen representant på plats men välkomnar en utredning av ett nytt dubbelspår.

– Den här frågan har diskuterats länge och vi ser positivt på en förbättring av Västra Stambanan. Tidigare diskussioner om en breddning av befintliga spår är inte aktuellt, vi sa från början att det inte var möjligt i Partille. Nu tittar man istället på en tunnellösning, säger Stefan Svensson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Ej med i nationell plan

Utbyggnad till fyrspår mellan Göteborg och Alingsås har varit på tal i många år, men har skjutits på framtiden och delvis ersatts av andra åtgärder för att öka kapaciteten på denna hårt trafikerade järnväg. Till exempel har ett antal förbigångsspår byggts.

Men behovet av fler spår finns kvar och när inga större investeringar på Västra stambanan fanns med i den senaste nationella planen för vägar och järnvägar 2018-2029 växte frustrationen hos politiker i Västra stambanegruppen, som representerar de 14 kommunerna från Partille till Gnesta. Det senaste årets återkommande störningar på järnvägen hör också till bilden.

Det har nu lett fram till att de tillsammans med Västra Götalandsregionen och Västsvenska Handelskammaren har avsatt fem miljoner kronor för utredningar de närmaste åren. Regionen står för hälften och kommunerna för resten.

Avsätter miljoner

Ett viktigt beslut menar Västra stambanegruppens ordförande, Katarina Jonsson (M), som framhåller att det var just enigheten mellan kommuner, regionen med flera som gjorde att utbyggnaden av E20 genom Västergötland till slut togs med i Trafikverkets plan.

– Nu lägger vi in pengar och gör en del av deras arbete för att tjäna tid, säger Katarina Jonsson (M).

Förslag vid årsskiftet

Siktet är inställt på att inom två år ha ett omfattande underlag som bland annat ska visa hur viktig järnvägssatsningen Göteborg-Alingsås är för tillväxten i kommunerna utmed stambanan.

Målet är att få med investeringen i den nationella planen när den revideras om fyra år, 2022.

Men först av allt ska en utredning göras om var det nya dubbelspåret kan byggas. Ett förslag till dragning ska presenteras före årsskiftet, enligt Katarina Jonsson.

– Man kommer att utreda olika alternativ men en tunnellösning förbi Partille och Lerum är den mest sannolika sträckningen, säger Per Sahlin, biträdande teknisk chef i Partille kommun.

Vad skulle ett dubbelspår betyda för Partille?

– En flytt av fjärrtåg och godståg till nya spår skulle innebära en ökad kapacitet för pendeltågen på sträckan. Det skulle ha jättestor betydelse för hela regionen. Bättre pendlingsmöjligheter inom regionen är en oerhört angelägen fråga, säger Per Sahlin.