En handlingsplan för integration

Partille

Att lyckas med en god integration är just nu samhällets största utmaning. Därför har vi, Moderaterna, lagt ett uppdrag i kommunstyrelsen i Partille om en handlingsplan för integration.
För oss moderater är det viktigt att allas inneboende kraft tas tillvara. Att ställa krav på individen är att bry sig, därför anser vi att alla nyanlända bör omfattas av integrationsplikt.

Att göra sig förstådd och förstå svenska är grundläggande tillsammans med att förstå de regler och normer som gäller i Sverige. Det är av stor vikt att man snabbt får tillgång till de verktyg man behöver för att göra sig anställningsbar. Arbetslinjen är grunden för vår välfärd, och bygger välstånd men även välmående hos den enskilde individen. Att ha ett arbete och vara en del av ett sammanhang är viktigt för en god integration, men även för alla våra invånare.

Från samhällets sida måste vi vara tydliga med vikten av jämställdhet, olika grupper så som barns och homosexuellas rättigheter och att vi inte accepterar förtryck oavsett om det handlar om heder, kultur eller religion.
Vi vill även ställa krav på vår kommun och vårt kommunala bostadsbolag Partillebo så att vi tillsammans hjälps åt för att hitta lösningar för att integrera de personer som blivit placerade i Partille. Vi vill även att kommunen arbetar ihop med näringsliv och civilsamhälle för att se vad mer vi tillsammans kan göra för att bidra till en god integration.

Adam Algotsson (M)
Ersättare kommunstyrelsen
Ledamot social- och ­arbetsnämnden
Marith Hesse (M)
Ledamot kommunstyrelsen