Döms till fängelse för flera fall av bedrägeri

Partille

En 26-årig man skriven i Partille har av Göteborgs hovrätt dömts till fängelse i två år och sex månader för 47 fall av grovt bedrägeri och utpressning i 65 fall.

Mannen dömdes den 30 maj i år till ett och ett halvt års fängelse av Luleå tingsrätt efter att ha gjort sig skyldig till 33 fall av bedrägeri, 14 fall av grovt bedrägeri och utpressning vid 65 tillfällen.

Mannen har vid flera tillfällen inlett relationer med kvinnor som han sedan vilse­lett på olika sätt och bland annat fått att låna pengar samt göra olika inköp.

Domen överklagades och när Göteborgs hovrätt i slutet av augusti meddelade sin dom stod det klart att Partillemannens fängelsestraff färlängs till två och ett halvt år.

Åklagaren hade yrkat att hovrätten skulle döma 26-åringen för grovt bedrägeri vid de 33 tillfällen som tingsrätten bedömt som bedrägeri av normalgraden.

Mannen har vid två olika tillfälen, dels våren 2016 samt hösten 2017, inlett samtidiga relationer med två kvinnor och sedan med hjälp av uppgifter om den ena vilselett den andra att företa ekonomiska dispositioner.

Eftersom brottsligheten avsett egendom till ett betydande sammanlagt värde, bedrivits systematiskt under lång tid samt riktats mot ett flertal olika målsägande gör hovrätten bedömningen att samtliga bedrägerier skall betraktas som grova.

Därför döms 26-åringen nu för ytterligare 33 fall av grovt bedrägeri. Mannen ska även betala skadestånd till kvinnorna, sammanlagt rör det sig om närmare 450 000 kronor.

Samma man dömdes i början av sommaren till åtta månaders fängelse av hovrätten för misshandel vid tre tillfällen, olaga tvång, grov kvinnofridskränkning och övergrepp i rättssak.