Arkivbild
Fortsatt förbud. Bevattningsförbudet i kommun kvarstår. Vattennivåerna stiger men mycket långsamt. "Jag bedömer att vattennivån i Kåsjön behöver komma upp cirka 24 centimeter till för att lyfta bevattningsförbudet", säger Björn Lormark, VA-chef Partille kommun.

Bevattningsförbudet kvarstår

Partille

Det råder bevattningsförbud i hela kommunen sedan den 25 juli och trots regnet som fallit den senaste tiden dröjer det innan vattennivån i kommunens vattentäkt Kåsjön åter är normal.

Kommunen mäter regelbundet vattennivån i Kåsjön. Senare mätningar visar att vattennivån stiger men återhämtningen till normal nivå kommer att ta tid.

– Nivån har höjts med fem centimeter senaste veckan, säger kommunens VA-chef Björn Lormark.

Enligt honom kan det dröja ett par månader till nivån åter är normal och under tiden uppmanar kommunen alla invånare att fortsätta vara sparsamma med vattnet och undvika användning utöver det vanliga.

Kåsjön är en så kallad källsjö och finns till genom att grundvatten tränger upp i sjön. Hur snabbt Kåsjön återhämtar sig, beror därför på hur snabbt grundvattennivån i marken återgår till den normala.

20 millimeter i 40 dygn

Trots den senaste tidens regn krävs det fortfarande ganska mycket för att återställa nivåerna. Närmare 800 millimeter, vilket motsvarar 40 dygn med 20 millimeter. Att det fortfarande är meteorologisk sommar med relativt höga dygnsmedeltemperaturer gör också att en del av regnet hinner avdunsta innan det når grundvattnet.

Bevattningsförbudet i Partille gäller tills dess att kommunen beslutar att upphäva det.

Fortsatt förbud

– Jag bedömer att vattennivån i Kåsjön behöver komma upp cirka 24 centimeter till för att lyfta bevattningsförbudet. Får vi en normalt regnig höst så ska sjön kunna nå denna nivå i månadsskiftet oktober – november, vi bevakar detta dagligen och går ut med information så fort vi ämnar ta bort bevattningsförbudet, säger Björn Lormark.