• Bilder: Adam Andersson
    Debatt. Toppnamnen för de olika partierna i Partille samlades och debatterade miljöfrågor inför det kommande valet.
  • Ingrid Kroon, Naturskyddsföreningen.
  • Marith Hesse (M).
  • Pia Sundh (MP).

”Besviken att det inte tas mer seriöst”

Partille

Naturskyddsföreningen anordnade en politikerdebatt med inriktning på miljöfrågor, men arrangörerna hade hoppats på större uppslutning och klarare direktiv från politikerna.

Det var i mitten av förra veckan som Naturskyddsföreningen bjöd in Partilles KF-partier till en utfrågning och debatt kring miljöfrågor nu inför valet. Ingrid Kroon från Naturskyddsföreningen i Partille agerade moderator under kvällen.

– Vi anordnade det här eftersom att det är viktigt att klargöra för väljarna vilka partier som står upp för miljöfrågor. Sedan tror vi också att man kan lära sig av varandra och dra nya slutsatser av att föra en diskussion och debatt på det här sättet, säger Ingrid Kroon.

”För dålig reklam”

Debatten var öppen för allmänheten som dessvärre inte bjöd på någon större uppslutning. De flesta på plats var medlemmar i något av de olika partierna eller någon förening.

– Jag tror att vi kanske hade gjort lite för dålig reklam för den, säger Ingrid Kroon.

Det första ämnet i debatten kom att bli Finngösaravinen och Partille Eco Park. Det var också här som den hetaste debatten utbröt. Politikerna fick först en kort stund på sig att förklara sitt partis ställningstagande i frågan och sedan föra diskussioner mellan varandra.

Politikerna fick också ranka hur högt upp miljön kommer bland valfrågorna för partiet och även prata en del trafik.

Besviken

– Jag tycker att det var lite brist på tydliga svar. Det kom inte så mycket förslag på hur man ska minska koldioxidutsläppen. En del pratade om närodlad mat och det är absolut bra, men det minskar inte alltid koldioxidutsläppen. Det pratades mycket om att man vill stärka kollektivtrafiken, men så länge inte målet med det är att minska på bilister så hjälper det ju inte riktigt heller, säger Kroon.

Ni hade hoppats på lite mer konkreta besked kring åtgärder?

– Ja, jag är lite besviken att det inte tas mer seriöst på miljön. Det blir ofta väldigt flummigt och det kan bli lågt prioriterat trots att det är någonting som måste fungera, säger Ingrid Kroon.

  • Adam Andersson031-98 50 67