Vattnet är grunt och förbudet välgrundat

Partille

Det råder bevattningsförbud i hela kommunen sedan den 25 juli och än så länge verkar torkan bita sig kvar. Vattnet hämtas i huvudsak från Kåsjön, som har låga nivåer, men kommunen menar att läget är under kontroll.

Den rekordvarma och torra sommaren med omfattande skogsbränder har fått länsstyrelserna att använda både hängslen och livrem, och numera råder totalt grill- och eldningsförbud i hela Västra Götaland. Partille är inte undantaget.

Som en konsekvens av värmen och den blygsamma nederbörden sjunker också vattennivåerna och i Kåsjön stadigt, vilket innebar att kommunen utlyste ett allmänt bevattningsförbud den 25 juli.

– Vi gör en samlad bedömning som grundas på flera olika faktorer. Dels är det nivåerna i våra vattentäkter, våra sakkunniga på samhällsbyggnadsavdelningen och dels på rekommendationer från länsstyrelsen och räddningstjänsten, säger kommundirektör Per Bäckström.

Det finns bestämmelser, så kallad vattendom, som reglerar mängden vatten kommunen får utvinna från vattendrag och täkter. En lägstanivå justerar tillgången och endast i undantagsfall får denna överskridas.

– Vi är inte där än, men om torkan fortsätter så kan vi tvingas gå under nivån, säger Per Bäckström.

Vidtar olika åtgärder

Det skulle kunna innebära ett så kallat stabsläge, ett förhöjt beredskapsläge där man vidtar olika åtgärder.

Bevattningsförbudet innebär att det är förbjudet att nyttja kommunalt vatten för att vattna gräsmattor, blommor eller annan växtlighet med vattenslang eller vattenspridare. Det är även förbjudet att fylla eller byta vatten i privata pooler, spabad och liknande samt att tvätta fasader, tak, altaner med mera. Fordon får endast tvättas i biltvätt. Därtill uppmanar kommunen även till sparsamhet av dricksvattnet.

Det ställer ganska höga krav på invånarna, vad gör kommunen för att hantera problemet?

Vi arbetar kontinuerligt och stämmer av med berörda myndigheter vad det gäller nivåerna i våra vattendrag varje vecka, säger kommunchef Per Bäckström.

Enligt tillförordnad samhällsbyggnadschef, Per Sahlin, har Partille goda förhållanden när det gäller vattenförsörjning. Kommunen ”stödköper” som det kallas, vid behov vatten från Göteborg. Vattnet i Göteborg kommer från Göta älv och Vänern, som sedan kan pumpas in till vattenledningsnätet i Partille.

– Det är en trygghet för oss att vi inte bara är beroende av en enda källa, som Kåsjön, utan har det här goda samarbetet med Göteborg. Därmed inte sagt att vi kan slarva med vårt eget ledningsnät, det måste underhållas och så vidare, ambitionen är att vi ska vara självförsörjande på vatten så långt det är möjligt, säger han.

Hur är det med Kåsjön nu, ligger den nära lägstanivån?

– Vi har fortfarande en bit kvar. Men visst, skulle det inte komma någon nederbörd på ytterligare 2-3 månader så skulle vi vara illa ute.

Vad skulle hända då?

– Då skulle vi få köpa in allt vatten från Göteborg, men jag har väldigt svårt att tro att det skulle gå så långt.

Hur länge gäller förbudet?

– Det kan vi inte svara på, vi får se hur det artar sig. Vi stämmer av veckovis som sagt och ser hur tillflödet återhämtar sig. Så fort det stabiliseras så kommer vi gå ut med det naturligtvis, tillägger kommundirektören Per Bäckström.