Valfrihet – något att värna

Partille

1992 genomförde den moderatledda Bildtregeringen friskolereformen. Tack vare denna reform kunde nu friskolor börja etablera sig, och elever och föräldrar började ges möjligheten att välja skola.
26 år senare väljer nära hälften (46 procent) av eleverna från Partille ett fristående gymnasium. För dessa elever (och föräldrar) är det ett medvetet val då man har besökt och jämfört olika skolor och utbildningar för att hitta den skola som passar en bäst. Vi har idag ett bra samarbete inom de 13 kommuner som ingår i GR (Göteborgsregionens kommunalförbund) och som innebär stora möjligheter för Partilles elever att hitta rätt skola, dock är denna möjlighet och valfrihet hotad!

Det är lätt att ta denna valfrihet för givet men så länge Socialdemokraterna och Vänstern håller i sina ställningstagande om att staten, regionen, kommunen och politikerna är bättre på att välja skola, vårdcentral, utförare inom hemtjänsten och så vidare för våra invånare så kvarstår hotet mot valfriheten.

Under Alliansregeringen fattade riksdagen 2008 beslut om LOV, Lagen om valfrihet. Detta har lett till att man idag exempelvis kan välja vilken vårdcentral man vill tillhöra och vilken utförare av hemtjänst man vill ha.
Vi anser att det inte är politikernas uppgift att bestämma vilken skola du ska gå i, vilken vårdcentral du är listad på eller vilken utförare av hemtjänst du ska ha – det ska vara ditt val.

Utöver att dessa reformer lett till mer valfrihet för oss invånare så har det också lett till fler arbetsgivare att välja på för de som arbetar inom dessa områden och det tycker vi är bra.
Vi moderater tror på valfrihet.

Marith Hesse (M)
Angela Fasth (M)