Tack för mig!

Partille

Som en del säkert känner till så kommer jag inte fortsätta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Partille nästa år. Efter tjugo år på denna post känner jag mig nöjd och är oerhört glad och tacksam över att jag fått förtroendet under så lång tid. Det är ett fantastiskt uppdrag och en stor ära att få inneha den högsta politiska posten i sin egen hemkommun.

Mycket har hänt under den här tiden. Vi har fått ett helt nytt centrum med Allum, Partille Arena, nya Kulturum och den nya stadsparken samt många nya bostäder och bostadsområden. Vi har byggt nya idrottshallar, fotbollsplaner, ny ridhusanläggning m.m. och Partille är utsedd till den fjärde bästa idrottskommunen i Sverige av SVT Sport. Näringslivsklimatet är rankat som det bästa i Göteborgsregionen och bland det bästa i Sverige. Vi har en stabil och välskött ekonomi, vilket är grunden för att bedriva en bra verksamhet. I alla år har vi haft en budget i balans och gjort positiva resultat varje år, med Västsveriges lägsta kommunalskatt.

Det som jag dock är mest glad och stolt över är det viktiga arbete som utförs varje dag inom skolan, omsorgen och alla andra verksamheter av våra fantastiska medarbetare som jobbar i Partille kommun. Det är genom deras arbete som våra invånare får en bra service och hög kvalitet i verksamheterna.

Avslutningsvis vill jag uppmana alla som röstat på mig och mitt parti under åren, att fortsätta rösta på Moderaterna, och även alla andra (som ännu inte upptäckt Moderaterna) som vill ha en politik som tar ansvar. Jag har stort förtroende för min efterträdare, Marith Hesse, som har gedigen erfarenhet från både kommun- och regionpolitiken. Hon är klok och förnuftig och jag känner mig trygg i att vi har så många duktiga och kompetenta politiker i Partillemoderaterna som arbetar för invånarnas bästa.

Moderaterna tar långsiktigt ansvar, för en trygg och ansvarsfull utveckling av Partille!
Tack alla invånare och alla er som jag mött under åren, som gjort mitt uppdrag så roligt och stimulerande! Tack för mig!

Stefan Svensson (M)
Kommunalråd