Svar till Marith Hesse (M) och Angela Fasth (M), PT 22/8

Partille

Moderaterna vill inte ha valfrihet för alla! Det blev tydligt när Skolkommissionen kom med sitt slutbetänkande förra året, ”Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet”. Två års arbete som utförts av forskare, skolledare, lärarfack, elevrepresentanter och svenskt näringsliv med ­målet att förbättra svensk skola kastades i papperskorgen av Alliansen och SD.

Ett av förslagen var nämligen att göra skolvalet obligatoriskt för alla. Om alla valde skola skulle de populäraste skolorna tvingas lotta ut platserna eftersom de sökande skulle bli fler än antalet platser. En utlottning av platserna ­istället för dagens kösystem eller närhetsprincip var det som fick de borgerliga och SD att se rött. Det skulle ju innebära att deras barn inte längre vara garanterade en plats på de bästa skolorna tillsammans. Det blev NEJ till valfrihet för alla. Ett tydligt ställningstagande mot alla elevers rätt till kunskap och en mer likvärdig skola. Sorgligt!

Ja, vad händer om vinsterna begränsas i välfärden? Kommer det bli jordens undergång dagen efter? Tvärtom! Alla de som är i välfärden bara för att tjäna pengar, riskkapitalister och börsföretag kommer dra. Kvar kommer seriösa privata aktörer vara med en idéburen verksamhet likt Montessoriskolan i Partille. Kommuner och landsting kommer ta över verksamheten, precis som alla andra gånger, när ägarna till skolor, vårdcentraler, BB-mottagningar, och äldreboenden lämnat brukarna i sticket. Våra skattepengar kommer gå till det de var tänkta för ,eleverna, de äldre, funktionshindrade, gravida mammor och sjuka istället för till de super rikas lyxkonsumtion. Vi får en välfärd att lita på igen. Det är det som valet handlar om den 9 september. Vilket samhälle ska Sverige vara? Ett samhälle för några eller ett samhälle för alla! Du bestämmer!

Linus Johansson
Vänsterpartiet Partille