Sänkt straff för grovt vapenbrott

Partille

I tingsrätten dömdes Partillebon till fängelse i två år och sex månader för bland annat grovt vapenbrott. Nu får han sitt straff sänkt med fyra månader av hovrätten.

Händelserna som nyligen fick sitt rättsliga efterspel inträffade i mitten av mars i Partille. Polisen fattade misstankar om en bil där bland andra Partillebon färdades.

En biljakt uppstod och när polisen till slut fick stopp på bilen visiterades Partillebon varpå man hittade 2,48 gram amfetamin. Polisen gjorde därefter husrannsakan i mannens bostad och hittade då ytterligare drygt ett gram amfetamin samt 330 tabletter bensodiazepiner och tio tabletter MDMA.

I bostaden påträffade polisen dessutom ett avsågat hagelgevär med tillhörande patroner samt en stridshjälm och en stridssele märkta med Försvarsmaktens logotyp.

Mannen åtalades för grovt vapenbrott, narkotikabrott, häleri och ett fall av vapenbrott. Det senare härrörde en händelse från april 2017 då polisen hade påträffat olika vapendelar och en tårgassprej i mannens bostad.

Vid rättegången i tingsrätten nekade Partillebon till alla brott. Byxorna han hade på sig, i vilka narkotikan påträffades, var inte hans påstod mannen. Mannens berättelse var istället att han hade trillat på en isfläck och blivit blöt, varpå han gått hem till en vän och lånat ett par byxor. Vem denne person var ville mannen emellertid inte uppge för domstolen.

Hotfull besökare

Beträffande hagelgeväret hade mannen även där en förklaring som avvek rejält från åklagarens gärningsbeskrivning. Enligt Partillebons berättelse hade en annan man besökt honom på morgonen till den aktuella dagen. Besökaren hade varit narkotikapåverkad och hotfull, men till slut lämnat platsen efter att ha uppehållit sig vid Partillebons bil. Under bilen hittade Partillebon hagelgeväret som han då tog hand om för att ingen skulle komma åt det.

Sakerna tillhörande Försvarsmakten sade sig mannen hittat under en presenning på en illegal skjutbana i skogen hösten 2017.

Narkotikan som hittades i mannens bostad sade han sig inte känna till. Han uppgav i rätten att det är många människor som besöker hans garage och att han dessutom haft en inneboende. Han ville dock inte namnge någon av dessa personer.

Tingsrätten gick helt och hållet på åklagarens linje och dömde mannen till fängelse i två år och sex månader för häleri, narkotikabrott, vapenbrott och grovt vapenbrott. Tingsrätten anser gällande det avsågade hagelgeväret att det ska betraktas som grovt vapenbrott bland annat då det rör sig om ”ett livsfarligt skarpladdat vapen utan ett lagligt användningsområde och med hänsyn till att det förvarats lättillgängligt på så vis att det inte har varit inlåst utan har varit lätt för en vuxen människa att komma åt”.

Mannens förklaringar gällande narkotikan kallar tingsrätten så ”vaga och föga konkretiserade att de undandrar sig möjligheten till kontroll”. Hans förklaring till hagelgeväret ser tingsrätten som en efterhandskonstruktion.

Överklagade

Partillebon överklagade tingsrättens dom till hovrätten och begärde att frias på alla punkter.

Hovrätten gör dock samma bedömning som tingsrätten i skuldfrågan och fastställer domen mot mannen, dock sätter man ned fängelsestraffet till två år och två månader.