• Bild: JONNA ANDERSSON
    KÄMPAR FÖR TRAFIKSÄKERHET. Boende på Sotenäsvägen i Sävedalen har under många år kämpat för att höja trafiksäkerheten längs villagatan. Kristian Häll, Inger Lundvall, Sara Örtegren och Karin Ljungklint bor utmed gatan och är med och driver frågan mot kommunen. "Vi vill att man ska ta ett helhetsgrepp så att Sotenäsvägen blir en tryggare gata för oss som bor här", säger Karin.

Kämpar för en tryggare väg

Sävedalen

Under flera årtionden har boende på backiga Sotenäsvägen i Sävedalen försökt få kommunen att göra något åt trafiksituationen utmed vägen. Nu startar skolorna igen och oron växer på nytt hos föräldrarna på gatan.
– Det är bara en tidsfråga innan det sker en allvarlig olycka, säger Inger Lundvall som bor på gatan.

Trafiksituationen på Sotenäsvägen är ingen ny fråga. Boende på gatan har under flera årtionden kämpat för en tryggare väg. Något som Partille Tidning även uppmärksammat tidigare, senast inför skolstarten 2015.

Frågan aktualiseras varje år när skolorna startar igen efter sommarlovet eftersom den långa och backiga gatan då fylls med barn som ska ta sig till någon av skolorna eller förskolorna som ligger i anslutning till Sotenäsvägen.

– Vi är som hökar på barnen hela tiden. Det måste vi vara för det spelar ingen roll att barnen är nära vägen folk bara blåser förbi i alldeles för höga hastigheter i alla fall, säger Sara Örtegren, en av många oroliga föräldrar på gatan.

– Jag har till och med blivit omkörd i uppförsbacken för att jag håller hastighets­begränsningen på 30 kilometer i timmen.  

Besvikna på kommunen

I mitten på juli skev en boende på gatan ett inlägg på Partille kommuns facebook­sida där han ville ha svar på några frågor. Dels varför kommunen inte vidtar några åtgärder för en säkrare miljö men också vilket ansvar kommunen bär vid en olycka då man trots påtryckningar från boende på gatan inte gör något åt situationen. Frågorna vidarebefordrades till trafikenheten enligt svar från kommunens kundcenter men en månad senare har personen fortfarande inte fått något svar. Något som boende på gatan känner igen från tidigare försök till dialog.

– Vi har flera gånger fått höra att vi är överdrivet oroliga och vi vänder oss emot kommunens ointresse i frågan. Man blir besviken som invånare att vi inte tas på allvar, säger Kristian Käll.

– Vi är trots allt experter på vägen, vi är här 24/7, säger han.

I ett försök att fånga tjänste­männens och politikernas uppmärksamhet har de boende bland annat skickat in en namnsinsamling som 54 av gatans 58 hushåll skrivit på. Många har även skickat in skriftliga synpunkter på trafiksäkerheten längs vägen.

– Vi känner oss otrygga och oroliga för våra barns säkerhet, säger Karin Ljungklint.

Vill visa motbild

Ansvariga på kommunen är av en annan åsikt. I ett brev som gått ut till berörda parter skriver man att man under de senaste tre åren genomfört en rad åtgärder längs vägen för att prioritera de oskyddade trafikanterna. Man har bland annat satt upp en elektronisk fartvisare, markerat övergångsställen och byggt två hastighetsdämpande refuger samt en avsmalning på mitten av den långa vägen. Enligt kommunen mätningar har medelhastigheten sänkts efter att fartvisaren satts upp och man bedömer att åtgärderna är tillräckliga. En bedömning som boende på gatan inte delar.

– Vi har gjort egna mätningar och trots åtgärder kör många bilister för fort genom farthinder. Många kör i 45-50 kilometer i timmen och då ökar dödlighet vid krock, säger Kristian Häll.

Sotenäsvägen fungerar idag som genomfartsväg en funktion som vägen inte är byggd för. Mätningar visar att antalet fordon ökat under senare år men trafikmängden bedöms inte vara orimligt hög sett till vägens funktion som genomfartsgata.

– Där säger man ju emot sig själva när man först konstaterar att vägen inte är byggd som en genomfartsgata och sedan att trafikmängden är rimlig för en genomfartsväg, säger Kristian Häll som menar att hela trafiksystemet i Sävedalen är underdimensionerat.

Vi se helhetsgrepp

– Man talar om Partille Eco Park som en lösning men jag har läst planprogrammet och vad jag kan se saknas det en analys på hur vägen genom Finngösaravinen skulle förbättra trafiksituationen och minska flödena på gatorna här i Sävedalen, säger han.

Nu vill boende på gatan att deras vittnesmål tas på allvar och att Partille kommun ska visa handlingskraft.

–Vi vill att man ska ta ett helhetsgrepp så att Sotenäsvägen blir en tryggare gata för oss som bor här och för de barn som passerar på väg till skolan, säger Karin Ljungklint.