I Moderaternas Partille går bilen före barnens säkerhet

Partille

Som boende på Sotenäsvägen har jag de senaste fem åren försökt få Partille kommun att uppmärksamma den ohållbara trafiksituation som råder på vår gata. Trots en stor andel barnfamiljer längs gatan och det faktum att Sotenäsvägen används som skolväg, är intresset från bygg- och miljönämnden att göra åtgärder som minskar de höga hastigheterna och den ökande trafiken obefintligt.

Viljan till dialog med oss närboende finns inte. Vår oro för våra barns säkerhet tas inte på allvar. I ett brev från bygg- och miljönämnden slår nämnden fast att det är upp till den enskilde bilisten att hålla hastigheten. Med det huvudlösa resonemanget frånsäger sig den moderata ledningen allt ansvar för att trygga sina minsta invånares grundläggande rätt till en trygg livsmiljö och säkra skolvägar. Prioriteringen är tydlig för moderaterna i Partille: här är snabb framkomlighet med bil – i alla lägen – viktigare än trygga och trafiksäkra livsmiljöer för barn. Problemen med osäkra gator finns även på andra ställen i kommunen – den ansvarslösa inställningen från kommunen är den samma på dessa platser.

Prioritering av biltrafik framför ökad gång, cykel och kollektivtrafik är tydligt med förslaget kring Partille ”Eco” Park. Partille kommun påstår sig arbeta för hållbar utveckling – men fler vägar leder till ökad biltrafik. Den nionde september är det dags att byta ut moderaterna i Partille mot en politiskt ledning som styr vår kommun mot en hållbar utveckling där barnen – inte bilen – sätts i första rummet!

Kristian Käll