En medmänskligare politik i Partille

Partille

Under den gångna mandatperioden har Alliansen visat upp två sidor i frågan om ensamkommande ungdomars vara eller icke vara i kommunen. Från att solidariskt tagit ansvar för den grupp ungdomar som kommunen tilldelades efter 2015 till total avsaknad av humanism när samma grupp två år senare inte längre fick bo kvar i kommunens boende. Allianspolitiker som ena dagen med stolthet talat om kommunens flyktingmottagande till att plötsligt en dag gömma sig bakom byråkratiska beslut. Detta inför en verklighet som borde få den mest kallhamrade politiker att mjukna och omvärdera sitt ställningstagande. Det går inte ens att förstå agerandet ur ett ekonomiskt perspektiv eftersom verksamheten finansieras helt av migrationsverket och statliga medel.

I den här situationen av total hjälplöshet slöt sig civilsamhället samman för att hjälpa en grupp unga människor som kommunen inte ville veta av. Historierna har varit många om hur ungdomarna från en dag till en annan kastats ut på gatan från det kommunala boendet utan att få ta farväl av sina vänner och med tillhörigheterna i en sopsäck. Till att räddas av kommuninvånare med civilkurage som öppnat upp sina hem utan varken ekonomisk ersättning eller stöd från kommunen.

Vänsterpartiet har aldrig under den här tiden förändrat sin hållning. Vi står upp får våra värderingar oavsett hur vindarna blåser i samhället. Vi är för en mer medmänsklig politik som bygger på asylrättens principer, solidaritet och alla människors lika värde. Vi vägrar att likt Alliansen avhumanisera människor. Vi anser att varje människa är värdefull och viktig oavsett var hen kommer ifrån. Har vi tagit emot de här ungdomarna, låtit de bo hos oss, givit de mat, utbildning och fritidssysselsättning då ska vi finnas där hela vägen till den dag de utvisas ur Sverige eller får stanna permanent. Det är vår skyldighet som medmänniskor, politiker och kommun. Kommunen har fått pengar från staten för att hjälpa de ensamkommande men Alliansen har hållit inne det statliga bidraget eftersom de inte ville kännas vid den här gruppen mera. Kvar är alla vi som är beredda att ställa upp för svaga och utsatta i samhället. Vänsterpartiet vill satsa 2,3 miljoner, lika mycket som Alliansen har undanhållit, till att förbättra livssituationen för de här ungdomarna. Vi behöver dem! Sverige behöver dem!

Karin Jaxmark
Vänsterpartiet Partille