Bebis med öroninflammation fick ingen medicin

Partille

Vid upprepade tillfällen under tre månader tog mamman sin bebis till en vårdcentralen eftersom flickan hade besvär med feber och smärta i öronen. Nu får mottagningen kritik eftersom läkaren inte satte in någon behandling.

Vid en rad tillfällen under tre månader kom en baby med återkommande feber och öronsmärtor till en vårdcentral i Partille utan att läkaren satte in någon behandling. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är kritisk. När familjen vände sig till en barnmottagning konstaterades öroninflammation och antibiotika sattes in.
Enligt praxis ska barn under ett år få antibiotika mot öroninflammation. Flickan var vid tidpunkten drygt ett halvår och blev snabbt bättre av behandlingen, enligt anmälan.
IVO:s bedömning är att den legitimerade läkarens medicinska handläggning inte var sakkunnig och omsorgsfull. IVO avslutar ärendet med det ställningstagandet.