Vårdpersonal från Partille kritiseras

PARTILLE KOMMUN

Inspektionen för vård och omsorg riktar kritik mot en legitimerad läkare i Partille. Kritiken gäller dennes förskrivning av läkemedel. Det här efter att myndigheten utrett en anmälan.
Anmälan om olämplig läkemedelsföreskrivning gjordes av ett apotek.
Den legitimerade läkaren får nu kritik då IVO bedömer att behandlingen av patientens eksem med läkemedlet Genotropin inte står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.