Svar till Ugglumsbo, PT 28 juni

Partille

Svar till Ugglumsbo, PT 28 juni

 

Bäste (anonyme) granne!

Din insändare fångar verkligen Finngösabäckens bedrövliga förvandling från ett ekologiskt eldorado till dagens knappa rester. På ett drygt halvsekel har detta skett. Men tack och lov finns stora delar av ravinen – ännu – kvar.
Tillåt mig att vidga tidsperspektivet: Många årtusenden har förrunnit sen den kilometertjocka inlandsisen kluckade bort från vår värld och Finngösaravinen blev till vår gröna, undersköna, lunga. Om vi i god fånga-dagen-anda (carpe diem) skildrar denna eon som ett endaste dygn kulverterades stora delar av vår bäck sex minuter före midnatt. Fyra minuter dessförinnan – klockan 23:50 – rullade en första Volvo PV ut från en bilfabrik i Torslanda.

Bästa granne, du menar att det är försent att rädda vår ravin. Menar du även att det är försent att rädda vår värld från en växthuskollaps. För allt hänger ju ihop! I hela 23 timmar och 50 minuter klarade vi oss förutan massbilismen. I tiotusen år har vi mått väl i vår ravin. Några menar att de planerade 6 000 dagliga fordonsrörelserna i vår närmiljö bara är en droppe i ett globalt perspektiv, men för dig och mig och våra barn och barnbarn är den droppen ett lekande, levande och välmående livsinnehåll.

Så låt oss ta ett gemensamt steg in i en bevarad grön skön lunga. Och självklart ska kulverteringarna försvinna. För glada laxar vill vi väl alla vara, eller hur?

Lars Josefsson
Nytidsdemokrat