Svar till Eva Carlsson (S), PT 28 juni

Partille

Svar till Eva Carlsson (S), PT 28 juni

Det är märkligt! När Eva Carlsson (S) skriver insändare om budgeten ägnar hon nästan hela utrymmet åt Alliansen och väldigt lite om Socialdemokraternas egen politik.
Vi från Alliansen tror att våra invånare vill höra vad vi och de egna partierna har för politik och inte vad man tycker om andra.

Det vi konstaterade i förra insändaren var att Socialdemokraterna och de övriga oppositionspartierna inte lämnade några egna budgetförslag i kommunstyrelsen, som är det beredande organet till kommunfullmäktige, utan man lämnade in dessa till kansliet dagen före fullmäktige-sammanträdet. Därför fanns det ingen rimlig chans att ta del av dessa före sammanträdet började. Vi tycker inte det är seriöst hanterat!

Alliansens budget, som alltså antogs av fullmäktige, innebär en utökning av kommunbidraget med 83 miljoner kronor från 2018 till 2019, en uppräkning med 4,1 procent. Det är mycket pengar och en stor uppräkning! Vi redogjorde också för den extra satsning vi vill göra för det hälsofrämjande arbetet i kommunen, med extra medel till utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt en fördubbling av friskvårdsbidraget till våra anställda.
Vi i Alliansen fortsätter ta långsiktigt ansvar för kommunens ekonomi och verksamhet, för invånarnas bästa. Vi hoppas få fortsatt förtroende att göra detta även efter valet i september!
Alliansen (M, L, KD, C) i Partille