Arkivbild: BJÖRN DINAU
Tappar placeringar. Partille tappar placeringar i tidningen Aktuell Hållbarhets rankning över Sveriges miljöbästa kommun. Från plats 123 i förra årets rankning till plats 131.

Partille tappar i miljörankning

Partille

Partille tappar placeringar i tidningen Aktuell Hållbarhets rankning över Sveriges miljöbästa kommun. Från plats 123 i förra årets rankning till plats 131.

I förra veckan presenterade tidningen Aktuell Hållbarhet för tionde gången sin granskning av kommunernas miljöarbete.

Helsingborg toppar årets rankning medan Partille placerar sig i mitten av listan, på plats 131. En liten försämring jämfört med i fjol då man placerade sig på plats 123. I Västra Götalands län kommer Partille på plats 21 av 49 och i gruppen pendlingskommuner nära storstad hamnar man på plats 33 av 43.

Emma Cederlöf som är projektledare för de lokala miljömålen i Partille kommun säger att det är svårt att värdera placeringen men att man tittar på den för att se vilka områden man behöver förbättra.

– Vi har inget uppsatt mål men just den här enkäten. Den ändrar sig från år till år så det är lite svårt att jämföra med tidigare placeringar. Förra året antog vi nya miljömål och då klättrade vi lite och nu har vi backat lite. Det beror mycket på frågorna, säger Emma.

Enkäten väcker dock viktiga frågor som man tar med sig i sitt miljöarbete i kommunen.

– För mig som jobbar med de lokala miljömålen är det här jätteviktigt. När resultatet av granskningen presenteras brukar vi titta på det och sedan ha en liten dragning för politikerna, berättar Emma Cederlöf.

Hon nämner två områden där Partille kan bli bättre, klimatanpassning och laddinfrastruktur för elfordon.

– När det gäller klimat­anpassning har vi inte kommit igång med det sammanhållna systematiska arbetet så där finns det mycket att arbeta med. Sen håller vi på att titta över hur man kan komma igång med infrastuktur för laddstolpar.

Hur bra är Partille på miljö­arbete?

– Det har inte varit högt prioriterat på det sättet att man avsatt mycket resurser till det. Men det görs mycket bra och konkret arbete ute i verksamheterna och arbetet med att fånga upp och systematisera pågår. Vi har också utökat personresurserna inom området under året vilket är mycket positivt, säger Emma Cederlöf.

Något hon vill lyfta fram som positivt är kommunens arbete med förnyelsebar energi.

– Vi har kommit väldigt långt med förnyelsebar energi genom Partillebo, säger Emma Cederlöf och berättar att alla kommunens lokaler numer försörjs av grön el.

– Det är jag stolt över.

Årets enkät består av 23 frågor och en följdfråga. Svars­alternativen varierar mellan ja, delvis och nej. Utöver Aktuell Hållbarhets kommunenkät har data samlats in från Vattenmyndigheterna, Boverket, Kolada, Miljöfordon Syd, Ekomatcentrum, Håll Sverige Rent, Naturskyddsföreningen och SKL. Totalt kan en kommun få 44,5 poäng. Partille fick i år 18,1.