Att bli buren – kränkande behandling?

Partille

Kanske fler än jag reagerade när ni läste i Partille Tidning 28 juni om en anmälan som gjorts av en vårdnadshavare mot skolan, för att personal burit in en skrikande och sparkande elev till rektor då det varit en rastsituation som höll på att gå över styr.
Detta ansåg då Skolinspektionen som utlämnande för eleven och de ansåg att detta fysiska ingripande av två vuxna varit mer långtgående än nödvändigt.
Då tänkte jag: TACK alla ni som fortfarande vill och orkar jobba i skolan trots att elever är som de är.
Eftersom jag har egna barnbarn som går i skolan frågar jag ibland hur de har det i klassen och jag ser och hör själv då jag ibland hämtar.
Jag blir bekymrad!
Inte för att personalen är dålig, utan för hur vissa elever beter sig och hur de i både ord och handling kränker andra elever och personal å det grövsta.
Var vi i ett dike tidigare då det gällde respekt , är vi djupt ner i det andra idag.
Jag önskar att alla goda krafter i hem, skola och samhälle kunde samverka för att bryta ned nedåtgående spiral vi nu är i och att skolan kunde få vara en plats där lärande och utveckling kan ske i en respektfull miljö för både elever och personal. Vissa elever har särskilda behov, men detta får inte skymma att faktiskt ALLA har behov som skolan skall möta och att det gäller även personalen.
Jag säger det igen: TACK alla ni rektorer, lärare och övrig personal i skolan. Ni är värda all uppmuntran!
Farmor och mormor som var lärare för länge sedan