Är politikerna till för medborgarna eller är medborgarna till för politikerna?

Partille

Vem gagnar exploateringen av Partille – Politikerna eller dess innevånare?
Hur ska vi innevånare återfå makten över vårt samhälle igen? Kanske vore direktdemokrati som man har i Schweiz det bästa för landet där en fråga som väcker stor opinion kan avgöras genom styrande folkomröstning. Då skulle väljarna återfå makten både lokalt och på riksplanet och politikerna får sedan vara de som genomför medborgarnas majoritetsbeslut.

Efter att ha följt utvecklingen i Partille sedan 60-talet genom att både bo och bruka kommunen samt följt med i Partille-pressen genom åren så kan man konstatera att inte mycket av den idyll Partille en gång var finns kvar.
Kommunen har länge varit en välbärgad kommun utan större ekonomiska problem men på senare år har exploateringen tagit proportioner utan dess like. Ingen stans i Göteborg är det så tätbefolkat som det på senare tid blivit runt Partille centrum. Exploateringen är ju nu även kraftig runt Kåsjön och Öjersjö där det tidigare var lantligt och Kåsjöns bad var trevligt att besöka.

Den ständiga jakten på expansion och förtätning har i mina ögon förstört kommunen och idyllen med Partille och vem har tjänat på detta?

Jo Partilles politiker som har fått utöva sin makt och ofta kört över lokalbefolkningen. Partillebo och byggföretagen har blivit rikare, och vilka har förlorat på politikernas ständiga expansionsiver? Jo ”ur”-befolkningen som hela tiden har fått se sitt gamla Partille exploateras och helt förstöras. Det värsta är väl när politikerna vill bygga hyreshus mitt i villaidyllen som fortfarande finns kvar i den gamla delen av Sävedalen men snart är väl även det ett minne blott! Att kommunen får fler innevånare och fler skattebetalare och därmed större krav på utbyggd infrastruktur, köpcenter, skolor m.m. gör ju bara att balansomslutningen på sista raden i kommunens årsbokslut växer. Men därmed växer även problemen i kommunen och grönområden och badplatser blir mer exploaterade så det blir en sämre kommun att bo i. Är detta verkligen bra för Partille kommuns innevånare?

En väljares röst