Vill du att ditt barn ska leva längre?

Partille

Nuförtiden brukar våra barn sitta hemma och kolla på en skärm hela dagarna ut. De flesta barnen brukar inte gå ut så ofta som de egentligen borde och det är ganska vanligt att de inte går i någon sport. Därför är skolidrotten viktig för barns hälsa. Men det finns för lite idrott i skolan. Skolan behöver mer idrott så de barn som inte går i någon sport kan må bra och leva längre.

Att gå i en sport kan vara dyrt och ta upp mycket tid. Familjer kanske inte har råd med att sitt barn går i en sport som handboll eller ishockey och barnet själv kanske inte har råd med tid (barn som går i högstadiet och uppåt). Därför behövs det mer idrott i skolan. Sverige är också ett av de länderna som har minst idrottslektioner i skolan jämfört med hela Europa. Sverige har nästan tio timmar mindre än genomsnittet i Europa (Sverige har 56 h och genomsnittet är 65 h). Jag tycker att skolverket ska fixa det här problemet eftersom de har makten att kunna ändra på detta.

Barnen ska få mer idrott för att de ska må bra och leva längre. Sverige har väldigt lite idrott jämfört med andra länder i Europa. Skolverket ska ta tag i detta så våra barn kan ha det bättre och leva längre.

Oof