Vi behöver grönskan

Partille

Visst kan den osannolika ”högsommar-våren” föda funderingar och tankar bortom stundens njutande. Hur är det med växthuseffekten? Vad kan jag göra för att mina och världens alla barnbarn ska få leva i en miljötrygg framtidsvärld?

Ett steg är att vi bildligt – och bokstavligt – talat kommer närmre grönskan. Ur Sveriges Natur, Naturskyddsföreningens tidskrift, saxar vi följande:

”Sedan 2013 har svenskarna i snitt fått 200 meter närmare till skyddade naturområden. Men medelavståndet är fortfarande långt – 2,8 kilometer, enligt statistik från SCB (Statistiska Centralbyrån). Studie efter studie visar att människor mår bra av att vistas i naturen. Därför bör städer planeras så att folk har max 300 meter till naturen utan trafikerade vägar eller andra hinder emellan, enligt Folkhälsoinstitutet. Om avståndet blir längre kommer människor över lag inte att utnyttja grönområdet regelbundet. För att nå detta mål behöver vi bevara mer natur än den som är skyddad idag.”

Vårt Partille har idag fyra naturreservat: Björnareåsen, Bokedalen och Jonsereds strömmar i nordost samt Knipeflågsbergen i sydväst. Samtliga områden finns alltså i vår periferi. Fastän Partille kommun tillhör Sveriges allra minsta har det stora flertalet av oss därför rejäla kilometeravstånd till långsiktigt skyddade naturområden.

Våra två föreningar arbetar därför idogt för att Säveåns dalgång nedströms Jonsered samt Björndammsdalen och Finngösaravinen ska komplettera våra naturskyddade miljöer. Ifrågasättandet av Partille Eco Park och det oblyga våldförandet på vårt blåa band är härmed viktiga framtidsåtaganden för oss. Vi vill förstås att alla ska känna sig inviterade till en nära grönska.

Finngösaföreningen och Naturskyddsföreningen

  • Finngösaföreningen och Naturskyddsföreningen