Variera språkundervisningen, nu!

Partille

Variera språkundervisningen, nu!
Många barn går hem med ett betyg som de inte är nöjda med i årskurs 6-9 i språkämnena i Sverige. Det är inte elevernas fel, det kan bero på att ni lärare inte ger ossen bra undervisning som gör att vi inte förstår och hänger med.

Vallhamraskolan i Partille använder läroplanens sätt att jobba på men för att vi ska kunna lära oss så mycket som möjligt behöver eleverna fler alternativa sätt att arbeta så att eleverna lär sig mer om ämnet.

Jag tycker att lärarna borde använda sig av fler olika källor så att vi lär oss sådana saker som vi aldrig får veta om vi bara läser i läroboken. Det hade gjort det roligare och då lär man sig mer. Att få lära sig mycket är underbart. Språkundervisningen är viktig för mig och alla andra.

Jag tror att många lärare och en del elever håller med mig om detta. Jag vet att lärarna som har hand om språkundervisningen också vill ändra och variera språkundervisningen. Det behövs mer tid och pengar till språkundervisning. Lärare behöver lära sig mer om hur det är i olika länder där språket talas.

Barn och lärare skulle säkert tycka att det var roligare att jobba på ett annat sätt än vanligt och vilja fortsätta i evigheter. Barnens nära och kära hade nog älskat att få veta att barnen har det bra och får det dem behöver för att lära sig så mycket som möjligt.

Jag hoppas att politikerna läser detta och sätter sig in i hur eleverna har det under lektionerna när det är språkundervisning och arbetar för att vi elever får mer tid, mer material och uppdaterade lärare så att vi lär oss mer!

Anduena Kastrati

  • Anduena Kastrati