Varför ska man kunna spela gitarr, för att bli doktor?

Partille

Varenda barn har en dröm att bli något när de växer upp, men alla får inte chansen. Jag förstår inte varför ämnen i skolan, som musik och till exempel bild ska gå på dina betyg. Skolan tycker att barnen i både mellan och högstadiet borde hitta sin passion och lära sig mer till det vuxna livet. Det finns ju inte mycket du tar med dig inom till exempelmusik om du vill bli doktor. Låt barnen välja själv!
Det finns otroligt många barn som har ångest över deras betyg i ämnen, som musik, bild och slöjd. Du ska inte behöva gå runt med ångest i 9:an bara, för att du inte har dem högre betygen. Oftast är det också dessa ämnen, som inte räcker upp till de höga gymnasiums. Om du själv suttit i denna positionen, så vet du att man borde fokusera på något annat än att få godkänt i musik.
Enligt andra personers åsikter och fakta upptagit av skolverket, så är det så att i dessa ämnen man har sämst underlag, för betygen och har ingen medvetenhet om vart du ligger eller om du måste prestera bättre. Att det är för många elever på för lite lärare är bara ett av många problemen dessa ämnen har.
Som sist så är det bara helt irrelevant att man ska behöva lägga energi på att kunna spela gitarr. När eleverna behöver lärarna, som mest nu. Just nu är det rekordhögt hur många elever, som får underkänt i både matte och engelska. Dessa två ämnen är också en av de viktigaste ämnena, för att kunna komma in på en majoritet av gymnasium och högskolor. Så är det verkligen så viktigt att kunna spela gitarr?
Så sammanfattningsvis, så tycker jag bara att de borde göra något åt detta problem, för att många elever är upprörda och har ångest inför 9:an. Det finns väldigt lätta sätt att fixa detta problem är att ta bort musik, bild och slöjd från betygen och bara ha det, som ämnen bredvid. Så att du kan tänka på dem viktigare ämnen i 9:an. Själv tycker jag inte att man borde bli bedömd i idrott heller, för att det är inte hälsan, som räknas när du ska bli mäklare till exempel. Det är inga andra än skolverket, som kan fixa detta problem. Men också att folk faktiskt sprider budskapet.
Arg Elev