Vårdens pengar ska gå till vård och satsningar på personalen!

Partille

Socialdemokraterna i Västra Götaland går till val med patienter och personal i fokus.

Vi vill att vårdens pengar ska gå till vård. Vi har tilltro till att våra egna vårdproffs med rätt verktyg och ekonomisk ryggrad kan lösa den bristande tillgängligheten och de växande köerna. Det ska inte spela någon roll vem du är – den som är sjuk ska ha vård utan onödig väntan. I vår budget för Västra Götalandsregionen ger vi därför sjukvården ökade resurser istället för besparingskrav.

En förutsättning för att sjukvården ska fungera är tillgång till kvalificerad personal. Det krävs att de som redan jobbar i vården vill, orkar och kan jobba kvar och att fler söker sig till vårdyrken. Då behövs bättre arbetsvillkor och höjda grundlöner. I vår budget lägger vi därför 600 miljoner extra till särskilda personalsatsningar.

Sjukvården måste utvecklas. Den vård människor behöver ofta ska finnas nära. Vi satsar därför på att stärka vårdcentralernas uppdrag och ansvar.

Den S-ledda regeringen har skickat historiskt stora tillskott till Västra Götalandsregionen. Vi socialdemokrater vill använda pengarna till satsningar på regionens egna verksamheter och personal, inte till att köpa dyrare vård på marknaden eller hyra in personal till ibland tredubbla kostnaden. Istället för att patienter ska behöva möta stafettläkare och annan hyrpersonal vill vi att varje invånare får en fast vårdkontakt.

Vi vill att tandvården ska ingå i sjukvårdssystemet på nationell nivå. Den S-ledda regeringens satsning med dubblat tandvårdsstöd till unga vuxna och våra äldre är ett steg på vägen, i Västra Götaland vill vi ta ett till och införa ett kostnadsfritt besök hos tandhygienist per år för alla över 65 år.

Våra äldre behöver fler insatser. Regeringen har infört kostnadsfri öppenvård riktad till våra äldsta. Vi vill förstärka den reformen med att införa avgiftsfria besök hos sjuksköterska på vårdcentralen för alla över 65 år. Vi vill också utveckla hemsjukvården, med hembesök till äldre och barn.

Cancer är vår tids stora folksjukdom. Vi vill satsa på tidigt upptäckt. Tack vare S-ledda regeringen är cellprov för livmoderhalscancer avgiftsfri. Vi socialdemokrater i Västra Götaland vill dessutom sätta fokus på den vanligaste cancerformen hos män, prostatacancer, och införa ett provtagningsprogram för män mellan 50 och 70 år.

Fyra år av moderatlett styre i Västra Götaland har gett växande vårdköer, personalflykt, underfinansiering av sjukhusen och allt mer skattepengar till privata bolag. Valet den 9 september är ett vägval. För oss socialdemokrater är valet enkelt – vi prioriterar satsningar för patienter och personal framför marknaden!

Helen Eliasson (S)
Gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen

Janette Olsson (S)
Ersättare i regionstyrelsen