Svar till Abdi, PT 31/5

Partille

En språklektion. Före mjuka vokaler E, I, Y, Ä, Ö uttalas K som ”Tj” t.ex. kedja, kila, käka, köl och kex. Före hårda vokaler A, O, U, Å uttalas K som ”K” t.ex. kula, kola, kalla. Dock är det fler i Sverige som använder den dialektala varianten att uttala kex som ”K” än det språkligt korrekta Tj”, men båda uttalet är vida accepterat och språkligt rätt också korrekt, som ett alternativ. Att var och en gör som den känner sig mest bekväm med rekommenderas. Hälsningar,
Freddan