Skolfråga inför valet

Partille

Vad vill de olika partierna göra här i Partille för att barn med autism ska få en fungerande skolgång? De har inte rätt till särskola om de inte samtidigt har en utvecklingsstörning och specialklasser med personal med kunskap om dessa barns behov saknas i vår kommun.

I vanliga stora klasser far dessa barn illa och har mycket små chanser att få godkända betyg. Det är helt orimligt att den ordinarie läraren ska kunna tillgodose dessa barns myket speciella behov i stor klass, i bästa fall med någon resurs som saknar (special)pedagogsk utbildning till sin hjälp.

En förändring måste till omgående! För barnen med autism, deras klasskamrater, lärarna och föräldrarna.
Om någon på allvar menar att alla ska inkluderas så är det hög tid att inse att det handlar inte om att alla ska sitta i samma klassrum på samma villkor utan att alla har rätt till undervisning på sina villkor! Varje elev som får det lagstadgade stöd den har rätt till och därigenom klarar sin skolgång och senare kan bidra till samhället genom att arbeta istället för ett livslångt bidragsberoende är en enorm vinst både för den enskilde och samhället.

Hoppas samtliga partier tycker detta är en viktig fråga och jag ser fram emot svar! Det gäller många barn i vår kommun och deras skolgång går inte i repris.

En som sett hur stora bristerna är