Bild: BJÖRN DINAU
NY ETTA. Marith Hesse är den som ska ta över efter Stefan Svensson som moderaternas toppnamn i Partille.

Skola, integration och arbete i M-fokus

Partille

Efter 20 år som kommunalråd tackar moderaternas Stefan Svensson för sig. Hans efterträdare och nytt förstanamn på listan är Marith Hesse.
– Vi moderater står för ett bra långsiktigt styre.

Moderaterna har varit med och styrt i Partille under många år. De senaste 20 åren har Stefan Svensson varit deras starka namn och kommunalråd, men till årsskiftet tar Marith Hesse över rodret. Marith har suttit i kommunfullmäktige i Partille sedan 2006. Hon har också suttit i barn och utbildningsnämnden. Marith Hesse är just nu ledamot både i fullmäktige och i kommunstyrelsen samt är ordförande i Partillebo. Hon sitter även som ordförande för NU-sjukvården i regionen. Civilt har hon en bakgrund i raffinaderibranschen som bland annat biträdande skiftchef och besiktningsingenjör.

Varför ska man rösta på er?

– Vi står för ett bra långsiktigt styre. Moderat politik handlar om individen, i grund och botten. Rätten att välja, och även avstå. Vi gillar valfrihet. Devisen gör din plikt, kräv din rätt är något vi pratar om. Vi försöker värna om det som är grunderna för en kommun. Vi är inte ensidigt fokuserade på något speciellt utan ser till helheten. Vi tar ansvar från att man föds tills man dör. Vi värnar alltid om skolan, vård och omsorg, integrationen samt företagandet. Politik handlar om vad man gör långsiktigt, att värna om skattebetalarnas pengar varje dag.

Trygghet och säkerhet

Hur kommer ert kampanjarbete att se ut?

– Vi ska knacka dörr, stå på gator och torg för att träffa och diskutera med medborgarna. Vi ska affischera och lägga lappar i brevlådor. Sedan finns vi också på sociala medier i form av facebook, instagram och twitter.

Vilka frågor är viktigast för er?

– Skola, integration och arbete samt trygghet och säkerhet är de viktigaste frågorna i detta val. Därmed inte sagt att grunduppdraget med skola, vård och omsorg inte är viktig. Det är det alltid, likaså nybyggnation och samhällsplanering. Näringslivet är också viktigt, allt hänger ihop.

Vilka utmaningar anser ni att Partille står inför kommande mandatperiod?

– Vi ser en framtid där SKL (Sveriges kommuner och landsting) flaggar för stora skattehöjningar hos kommunerna i kombination med en eventuell lågkonjunktur. Att skatten ska vara som i dag är ingen principsak för oss moderater, däremot ska den användas effektivt. Och vi kan höja skatten om det verkligen behövs. Byggandet är också en utmaning, att vi hinner bygga tillräckligt mycket. Integrationen blir också viktig, där vill vi vara en stöttande hand. Sedan ser vi en fram­tida kompetensbrist i en del yrken också. Som till exempel arkitekter, ingenjörer, lärare, sjuksköterskor och samhällsplanerare. Det blir en utmaning att försöka lösa det.

Vilka partier kan ni tänka er att samarbeta med?

– Alliansen, och det ska vi fortsätta göra.

Planprogrammet för Partille Eco Park har splittrat politiken – hur ser ni på det? Och vad är er åsikt i frågan?

– Det är ovanligt att partierna är oense, och här är det så i olika delar av planprogrammet för ecoparken.

Tveksamma till höghus

– Men vi måste kunna bygga. Det handlar om att få en bra infrastruktur med vägar, gång- och cykel­banor samt en fungerande kollektivtrafik. Vi får se när detaljplanerna med miljökonsekvensbeskrivningar är framtagna, och vad allt kommer att kosta. Allt handlar om hur man gör det. Vi är tveksamma till de höga hus och den täta byggnation som fanns på skisserna i planprogrammet, det måste vi se över när detaljplanerna görs. Jag tror att Finngösa skulle öppnas upp mer om det blir en ecopark. Om man öppnar upp kulverteringen av bäcken och gör den mer tillgänglig. Det tror jag blir bra. Själv så älskar jag att vandra i naturen och särskilt ute i skogen.

Är det något du vill tillägga?

– Politik handlar inte bara om vad man vill göra vart fjärde år utan det man gör varje dag. Och det är vi i moderaterna bra på. Vi har till exempel bara grön el i Partillebos lägenheter och i kommunens lokaler, det är vi bland de första kommunerna i Sverige med att ha. Det är jag både glad och stolt över. Partillebo investerar två miljoner kronor per år för att bygga ut användandet av solenergi, vilket vi även vill koppla ihop med skola och utbildning.

– Vi har lagt ett förslag i kommunstyrelsen om en handlingsplan för integration som vi ser som en viktig del i att få till en god integration i Partille.

– Det känns bra att vi avsatt tio miljoner till en framtida simhall också, det är något som vi verkligen är glada för. Där vill jag även nämna Partillebos nya vd Katarina Elfversson som tidigare varit involverad i bygget av Angered arena som bara är några år gammal. Vi vill ha ett välfungerande idrottsliv i kommunen, där flera föreningar har möjlighet att bedriva sina olika verksamheter.