Bild: Privat
Finngösaravinens dag. I lördags firades Finnsgösaravinens dag med invigning av en markerad vandringsled genom ravinen. Trekilometersvandringen kallas för Sörens stig. Det är denne Sören Ahlfors som på bilden klipper det orange bandet. Dagen till ära torgfördes även folkomröstningskampanjen som föreningen Rädda Björndammsdalen och Finngösaravinen har startat.

Samlar namn för folkomröstning

Partille

I lördags firades Finngösaravinens dag. Dagen till ära torgfördes en folkomröstningskampanj som är nästa steg i kampen mot det planerade vägbygget genom ravinen.

Bakom namninsamlingen står föreningen Rädda Björndammsdalen och Finngösaravinen. Sedan 1984 har föreningen arbetat för att bevara grönområdet och stoppa planerna på en väg. Folkomröstningskampanjen är senaste motdraget och föreningens sätt att förbereda sig för fortsatt kamp om valet i höst inte får det resultat som man hoppas.

– I den bästa av världar behöver vi inte använda den men vi vill ha namninsamlingen i beredskap om vi inte får ett fördelaktigt valresultat till hösten, säger Viveca Fabricius, styrelsemedlem i föreningen.

Förstärkt folkinitiativ

Sedan den 1 januari 2011 gäller nya bestämmelser för folkinitiativ om folkomröstningar i kommuner och landsting. För att få till en folkomröstning måste tio procent av de röstberättigade i en kommun eller ett landsting stå bakom förslaget om folkomröstning, tidsramen för att samla in de nödvändiga namnunderskrifterna är högst sex månader och initiativet ska handla om sådant som fullmäktige kan besluta om. För att fullmäktige ska kunna avvisa ett folkinitiativ krävs det att två tredjedelar av ledamöterna säger nej.

– Eftersom politikerna inte respekterar resultatet från folkomröstningen 2004 (alla valkretsar röstade nej till vägen) måste vi ta till alla medel vi har om de väljer att fortsätta lägga pengar på att utreda en väg genom ravinen, säger Viveca.

Det finns enligt föreningen ingen anledning att fortsätta utreda vägfrågan.

– Med tanke på vad Länsstyrelsen skrev i sitt yttrande behöver man inte utreda mer. Politikerna pratar om trafiksituationen i Sävedalen och samtidigt försöker man få det till att det här är en liten parkväg som ska slingra sig fram. Om så är fallet undrar vi vem som ska välja den vägen?, säger Viveca.

Knackar dörr

Då lagen kräver en fysisk namninsamling kommer föreningen att samla namn genom dörrknackning och på gator och torg.

– Det är fotfolket som jobbar med det helt enkelt. Alla som vill får en lista att samla namn på. Vi kommer att stå på strategiska ställen och sedan är det föreningens medlemmar som knackar dörr i sina bostadsområden. Det som är viktigt att tänka på är att informera alla som skriver under att man bara får skriva under en gång, säger Viveca.

Om det blir en ny folkomröstning tror ni då att politikerna kommer att lyssna på invånarna?

– Om Partilles befolkning säger nej en gång till tror jag att politikerna får svårt att inte respektera det. De måste ju lyssna på invånarna. Annars vet jag inte vilka de jobbar för. Det är trots allt vi som valt in dem i fullmäktige, säger Viveca.