• Bild: JONNA ANDERSSON
    Vill se förändring. SD Partille är en röst på förändring inom flera olika områden enligt gruppledaren Matz Dovstrand. I fokus för deras politik står samhällsplanering, skola och migration.
  • Bild: JONNA ANDERSSON

Samhällsplanering viktigast för SD

Partille

Sist ut i Partille Tidnings artikelserie Valsnack 2018 är Sverigedemokraterna. Matz Dovstrand är partiets gruppledare i Partille och även den som står högst upp på valsedeln 2018.

Varför ska man rösta på er?

– Vi står ju för någon verklig opposition tycker jag, både på riksplanet men även i Partille. Vi har tänkt igenom våra inställningar och har en rad egna tankar kring hur vi ska styra kommunen. Det är en röst på förändring inom flera olika områden. Sedan får man ju titta på våra sakfrågor och vi har dessutom ett bra team, kommande valsedel kommer att innehålla 13 namn, säger Matz Dovstrand.

Hur kommer ert kampanjarbete att se ut?

– Vi kommer att ha en åttasidig folder som vi skickar ut till alla hushåll i augusti. Sedan försöker vi hålla våra Facebook-sida intressant med lokala frågor.

Samhällsplanering viktigast

Partiet kommer även att försöka vara ute och möta väljarna.

– Men jag vet av tidigare erfarenhet att det inte är så många som är sugna på att vara ute på gatorna så vi får se vad vi mäktar med.

Vilka frågor är viktigast för er?

– Samhällsplanering har seglat upp och blivit en väldigt viktig fråga i Partille. Där har vi starka åsikter och bra förslag som jag ser det. Det är många som kontaktar mig i de här frågorna och är oroliga. Och det med rätta för det finns en sorts hysteri i kommunledningen kring att förtäta som är väldigt okänslig och som inte tar hänsyn till hur slutresultatet blir för alla inblandade.

Matz Dovstrand nämner Partille Ecopark som ett exempel, där planförslaget enligt honom innehåller flera okänsliga byggnationer framför villaområden och äldre flerbostadshus.

– Bygg på Björnekullarna, där finns ett väldigt stort område som kan bebyggas.

Förutom samhällsplanering står utbildningsfrågor högt upp på SD:s agenda.

– Vi har många frågor inom skolan. Vi har bland annat lagt motioner om resursklasser och det handlar om att skapa utrymme vid sidan om den vanliga klassen för speciella behov, säger Matz Dovstand.

SD är även för förberedelseklasser.

– Vi anser att nyanlända elever inte ska kliva rakt in i klassrummet som de gör idag. Det blir att de svenska eleverna, eller för den delen tidigare anlända med utländsk bakgrund, blir hjälplärare till de här eleverna. Och lärarens all tid går åt till de här eleverna.

Trygghetsfrågor och friskvård

SD har även lagt motioner om handlingsplan för begåvade elever.

– Skolutvecklingsverket säger i sin rapport för 2016 att det är den viktigaste frågan för svenska skolan – att se till att de begåvade eleverna får den stimulans de behöver. Därför har vi också lagt en motion om digitala lärplattformar, det handlar om att om man är begåvad ska man kunna galoppera på.

SD Partille prioriterar även trygghetsfrågor och vill även förbättra vandringsleder och cykelbanor i kommunen eftersom man värnar friskvård.

– Sen är det naturligtvis så att vi vill synliggöra migrationsfrågorna, för de döljs för både politiker och allmänhet.

Vilka utmaningar anser ni att Partille står inför kommande mandatperiod?

– Vi står inför utmaningen att få ordning på vår samhällsplanering i Partille. Och vi har en utmaning i att vi tagit emot ändå förhållandevis många nyanlända.

Nollvision för migration

SD ser också en utmaning i minskade skatteintäkter.

– Det gäller alla kommuner i Sverige enligt SKL:s ekonomirapporter. Och det har med migrationsvågen att göra. Skatteintäkterna minskar samtidigt som kommunernas kostnader ökar för migrationen eftersom det är väldigt många som kommer att gå på försörjningsstöd. Det landar hos kommunen efter två år. Sedan är det stora kostnader för de nyanlända och det finns en hel del barn också. Ska de ensamkommande stanna också blir det extra kostnader.

SD menar att vi måste anpassa migrationen.

– Vi har en nollvision, både för vanlig migration och anhöriginvandring. Vi har tagit emot så många nu så nu får vi ta hand om läget under en följd av år.

Matz Dovstrand lyfter även ungas psykiska hälsa.

– Jag känner mig tagen på sängen av de starka siffrorna som presenteras. Vad är det som gör att vi hamnar där. Varför mår ungdomarna dåligt? Vi som kommun kanske har en hel del att göra för att motverka det.

Vilka partier kan ni tänka er att samarbeta med?

– Jag känner inte riktigt att det finns beröringsskräck från de andra partierna, vi har bra personkemi med alla partier. KD och Moderaterna ligger oss närmast till hands. När det gäller enskilda frågor så har vi nu ett samarbete mellan fem partier där vi säger nej till Partille Ecopark.

Planprogrammet för Partille Eco Park har splittrat politiken – hur ser ni på det? Och vad är er åsikt i frågan?

– Vi säger nej till hela projektet. Som sagt tycker vi att planförslaget innehåller okänsliga byggnationer och en väg genom det känsliga naturområdet Finngösaravinen. Vi har ett eget förslag kring vägen och det är att bygga en bergtunnel genom berget, Björnekullarna.

Är det något du vill tillägga?

– Vi är emot Västlänken. Projektet har en negativ samhällsnytta. Vi är även emot höghastighetståg. Det löser inte de lokala och regionala transportproblemen alls. Vi skulle ha mycket större nytta av att snabbt bygga förbindelser mot Landvetter och Borås, lokala banor.