Satsningar inom kollektivtrafiken

Partille

Vänsterpartiet går till val på flera offensiva satsningar inom kollektivtrafiken. Efter hälso- och sjukvården är kollektivtrafiken, som utförs av Västtrafik, den största verksamheten inom Västra Götalandsregionen.
Från och med den här sommaren får alla unga fria resor med kollektivtrafiken under sommarlovet. Det är en statlig reform som Vänsterpartiet fått igenom i förhandlingar med regeringen, och som vi är stolta över. I Västra Götaland genomförs detta nu för alla ungdomar utom för de som har färdtjänst. Vi har gjort allt vi kan för att kortet ska gälla även för dessa ungdomar, allt annat är diskriminering.

Inget annat parti är intresserade av fråga utan hänvisar till att det är en kommunal fråga och vi har lyckats få igenom det i vissa kommuner.

Vänsterpartiet vill frysa biljettpriserna för alla som reser med Västtrafik. Vi vill också sänka priset på det vanliga pendlarkortet Regionen Runt 30 dagar till 1 400 kronor. För 2018 skulle det vara en prissänkning med 325 kronor i månaden. Alla andra partier i regionpolitiken vill höja biljettpriserna. För oss är det ett steg i en långsiktig målsättning om avgiftsfri kollektivtrafik. Vi vill utveckla den anropsstyrda trafiken på landsbygden så att det även på helgerna går att få resa genom en förbeställd resa.

Vi skulle ha ett mer hållbart samhälle om fler reste kollektivt, istället för med egen bil. Omställningen är nödvändig och Västtrafik har en hög ambitionsnivå i att byta bränslen så att fordonen blir helt fossilfria. Det är en viktig pusselbit i en fossilfri region 2030. Men det kräver också att det är ett rimligt utbud av turer, rimliga restider, pendlingsparkeringar med motorvärmare och laddstolpar. De regionala järnvägarna ska utvecklas med bättre underhåll och fler tågstopp. Även resecentra är viktiga och vi har agerat för att de ska vara trygga, städade och ha wi-fi och teknik som fungerar. Tillgängligheten för dem med funktionsnedsättning är viktig.

I Göteborg med kranskommuner är det problem med trängsel på spår och vägar. Vi står bakom satsningarna på infrastruktur för kollektivtrafik i Göteborg, där även en linbana ingår.

För övrigt anser vi att det är fel att plocka ut vinstpengar ur vår gemensamma sektor. Det är möjligt för Västtrafik sluta upphandla av vinstmaximerande företag och istället själva anställa trafikpersonal. De kan då ta ansvar för goda anställningsvillkor; en lön det går att leva på, rätt till heltid och vettiga arbetstider.

Jan Alexandersson (V) Stenungsund, kandidat till ­regionfullmäktige i höstens val
Jessica Wetterling (V) Mölndal, kandidat till ­regionfullmäktige i höstens val
Anette Holgersson (V) Lerum, kandidat till ­regionfullmäktige i höstens val