Rädda Fingösaravinen är 100 år försent

Partille

På 1920-talet kunde man fånga lax, öring och ål i bäcken. Man vattnade hästarna och vid behov utfordrades kreaturen på gårdarna med grönbuskagen som växte utmed bäcken. Efter kulvertering av bäcken från Säveån under gamla rikssexan kunde inte laxen vandra upp i Finngösabäcken.

I slutet slutet av 1960-talet påbörjades kulverteringen från Hultet fram till Puketorp i höjd med Östra Bäckevägen. Idag finns bara ett dike kvar av den forna bäcken. Varför rösta om något som inte finns?
Fågelkvitter kan man höra om man går på gångstigen från Solnedgången och fram mot Stolts lycka.
Ugglumsbo