Bild: JONNA ANDERSSON
KRITISKA.

Planbesked får kritik

Partille

I november 2017 gav kommunstyrelsen ett positivt besked till Ikano Bostad AB som ansökt om planbesked för tre flerbostadshus i naturområdet utmed Slättenvägen. Nu försöker boende i området stoppa planerna på bebyggelse som de anser vara olämpliga.

– Det här är vår lilla gröna lunga, säger Stefan Andersson som är en av de närboende som motsäger sig att kommunen tillåter exploatering av berget intill Slättenvägen.

Området på cirka 13 000 kvadratmeter består av skogsbevuxet berg beläget i Furuskog. Marken ägs i dag av kommunen och omfattas av en detaljplan som anger tillåten användning av park.

I april 2017 ansökte Ikano Bostad AB om planbesked för området där önskemålet avser upprättandet av en detaljplan för tre flerbostadshus med sammanlagt 75 lägenheter. I ansökan visar bifogade skisser tre punkthus på sju till åtta våningar med parkering i källarplan. Förråd och miljöhus planeras som separata byggnader i gårdsmiljö.

I linje med ÖP

Kommunstyrelsen beslutade i november att ge ett positivt planbesked då en ny detaljplan går i linje med gällande översiktsplan, ÖP 05, där markanvändningen är bostäder och service. Ett beslut som väckt starka reaktioner hos många närboende.

– När vi fick reda på att det här förslaget fanns började vi med att träffa Ikano Bostad. Sedan skickade vi ut planbeskedet i vår grannsamverkansgrupp och skickade alla reaktioner som vi fick till kommunen, säger Magnus Kellström som är en av de närboende som tagit initiativ till att stoppa planerna.

Många reagerade enligt Magnus Kellström starkt på planbeskedet. Synpunkterna som de närboende har gäller först och främst skuggan, ökad insyn, ökad risk för trafikolyckor och att planerna förstör naturen.

– Det är redan skuggigt på grund av berget och med höga hus på berget blir skuggan ännu större, säger Christina Kellström.

Oro för skolväg

Slättenvägen är i dag avstängd för trafik och gruppen av närboende som nu försöker stoppa planerna är oroliga att byggandet innebär att vägen öppnas igen.

– Planerna innebär väl att vägen återigen öppnas för trafik och det skulle innebära att olycksrisken ökar för barnen som korsar Slättenvägen på väg till skolan. Det är många barn som går den vägen och folk kommer inte att köra i 30 kilometer i timmen, säger Mikael Iggström.

Vill ha kvar naturen

De boende runt berget är även negativa till att den lilla natur som finns kvar i området försvinner.

– Jag har bott här i 30 år och jag har alltid gått där med hunden. Det är det många som gör och barnen klättrar i berget, säger Stefan Andersson.

– Vi behöver grönområden för välbefinnandet. Det här är ett etablerat bostads­område redan och människor som bor här nyttjar grönområdet. Det används också av områdets förskola, säger Monica Ahlström.

Gruppen ifrågasätter även underlaget som kommunstyrelsen tagit del av inför beslutet.

– Det är bara en liten del av det underlag som Ikano arbetat fram. Det var både otillräckligt och vilseledande om man jämför med den fullständiga versionen, säger Monica Ahlström.

Genom Facebookgruppen – Bygg inte på berget vid Slättenvägen försöker man nu samla alla som är emot planerna på att bebygga berget.

– Vi vill stoppa det här nu innan kommunen lägger mer pengar och tid på ett olämpligt förslag, säger Monica Ahlström.

Gruppen har även kontaktat representanter från de politiska partierna i fullmäktige för att få reda på partiernas syn på förslaget inför valet.

– Endast Sverigedemokraterna reserverade sig mot förslaget i kommunstyrelsen. Och enligt det svar vi fått från Miljöpartiet har de ändrat sin ställning. Men vi vill veta var övriga partier står innan valet i höst, säger Magnus Kellström.