Ojdå, nu blir vår förort en storstad!

Partille

Visst har det viskats om Partille Södra Centrum, den otillgängliga bergknallen alldeles kloss an till Slottsmotet. Björnekullarna är ett annat namn för detta ännu naturvilda område mellan E 20, Landvettervägen och Finngösaravinen.

Ännu möter vi här ett stycke orörd natur alldeles kloss an till centrala Partille. Men snart är detta historia om kommunen och ett antal byggherrar får sin vilja igenom. Redan i samband med vår Finngösa-folkomröstning köptes nämligen marken upp av dominanta bostadsbolag. I många år har dessa bidat sin tid, men nu ska exploateringens bullerklanger ljuda.

Redan idag byggs det knakande i vår kommun, men den tänkta förvandlingen av Björnekullarna har helt nya dimensioner. På en hundradel av Partilles yta ska ofattbara 4 000 lägenheter byggas. Detta motsvarar sisådär 10 000 medmänniskor. Ja, detta är tveklösa storstadsambitioner!

En liten jämförelse är på sin plats. En gång i tiden var Svenljunga min hemmavärld. Denna kommuns totala befolkning råkar just uppgå till sisådär 10 000 människor – men på en yta som är femton gånger större än Partilles, eller 1 500 gånger väldigare än Björnekullarna. Om kommunens vildsinta planer förverkligas tar vi det slutliga klivet bort från förortsidyllen. Redan månde Finngösaravinens kloka ugglor förfäras. För allom och envar är det nu hög tid att tänka uggleklokt och välja en rimligare framtidsväg – en naturnära framgångspromenad i stället för den stolliga tjurrusningen.

Lars Josefsson
Lagomdemokrat

  • Lars Josefsson