Mer aktiviteter i skolan!

Partille

Mera aktiviteter i skolan kan stort förändra ett betyg!
Jag tycker att man borde ha flera schemabrytande aktiviteter i skolan för att eleverna inte ska tappa fokus eller inte vara uppmärksamma på lektionerna. När jag tänker på en schemabrytande aktivitet menar jag något som får eleverna att röra på sig, som att springa några varv runt skolan eller gå en kort promenad som får eleverna att stressa av sig. Jag känner stress väldigt mycket, för att det är ganska många elever som känner sig stressade, till exempel är det flera elever som känner att andra i klassen blir klar snabbare än dig på ett arbete.

Vissa personer kanske tycker tvärtom att ifall man rör sig mer i skolan blir man mer aktiv på lektionen och då få en motverkande effekt. Att förhindra att det händer kan man låta eleverna själva få bestämma när dom känner sig färdiga, och ifall dom inte bryr sig om att komma tillbaka till lektionen är det den elevens eget fel och inte någon annans ifall det går dåligt för den.

Eller bara att läraren kan ställa en fråga och du inte kan svaret inför klassen. Att elever inte är uppmärksamma på lektioner kan leda till att elever får sämre betyg, och det är lätt fixat med att ta lite pauser när det känns som det behövs för att elever ska kunna arbeta bättre men även känna sig tryggare i klassrummet.
En sådan enkel förändring kan förändra hur elever arbetar i skolan, känner sig tryggare och förhoppningsvis få högre betyg!
Leonard