• Bild: JONNA ANDERSSON

KD en garant för Alliansen

Partille

Partille Tidnings Valsnack-serie rullar vidare och det har nu blivit dags för Kristdemokraterna. Som nummer två på valsedeln hittar vi i år Markus Lund som tillsammans med partikollegorna sätter fokus på valfrihet för individen.

Varför ska man rösta på er?

– En röst på KD är en röst för valfrihet till individen att styra över vardagsbesluten. KD är också en garant för Alliansen genom att vara initiativtagaren till att bryta decemberöverenskommelsen samt verkat för att Alliansen skulle gå till val tillsammans på riksnivå och byta ut regeringen, säger Markus Lund.

Han säger att Kristdemokraterna Partille historiskt och även fortsättningsvis kommer att ta ansvar för att kommunens verksamheter ska hålla budget. Ett ansvar som man delar med övriga allianspartier.

– Vi ansvarar för att kommuninvånarnas skattepengar används på bästa sätt. Att höja skatten som lösning på alla problem är vi emot, säger Markus Lund.

Hur kommer ert kampanjarbete att se ut?

– Vi kommer att fortsätta vårt kampanjarbete med att få ut KD:s budskap att vi vill att du ska kunna lita på vården, lita på äldrevården och även kunna känna dig trygg i såväl Partille som övriga landet. När det gäller det sistnämnda vill vi ha tillbaka lokalpolisen i Partille så vi får fler synliga poliser.

Drivit simhallsfrågan
– Vi har gjort en kampanj där vi mötte väljarna på tågstationen. Och vi har även gjort lite utskick till kommuninvånarna via posten. Framöver kommer vi att försöka få till fler möten med väljarna och vill man få kontakt är Facebook en bra kanal.

Vilka frågor är viktigast för er?

– KD Partille har motionerat och varit bidragande till att alla partier nu är eniga om att bygga en simhall.

Markus Lund lyfter också att partiet motionerat om att kommunen ska bli självförsörjande med vatten.

– Vilket vi inte är i dag och det är enligt oss oansvarigt gentemot kommuninvånarna. Om till exempel Göta älv blir otjänlig en längre tid så tömmer man Kåsjön ganska fort så som det ser ut idag, och då tar vattnet slut.

Bygga respektfullt
KD verkar även för tillgång till väl fungerande vårdcentraler för alla invånare.

– Och i skolan vill vi se ett fokus på inlärning och ordning och reda i skolan.

Vilka utmaningar anser ni att Partille står inför kommande mandatperiod?

– Mycket är på gång i Partille och det byggs på flera platser samtidigt och mer kommer att byggas framöver. Att bygga utan att försämra för befintliga boende är en utmaning och en uppmaning från KD.

En annan utmaning man ser är de prognoser som visar på fler unga och äldre i förhållande till de i arbetsför ålder.

– Där färre skattebetalare skall uppehålla välfärden, säger Markus Lund.

Ingen väg i Finngösaravinen

KD tycker också att bristen på yrkesutbildade inom flera områden av kommunens verksamheter är en utmaning som man måste ta tag i.

– Det gör det svårare för flera verksamhetsområden i kommunen att täcka personalbehoven. Kommunen kommer att tvingas till att aktivt arbeta fram nya metoder, tekniker och hjälpmedel för att kunna ha väl fungerande verksamheter även framöver.

Vilka partier kan ni tänka er att samarbeta med?

– Alliansen är vår huvudsamarbetspartner. Men är det någon specifik sakfråga så tar vi ställning till vad vi tycker i KD Partille och sen är det ju beroende av vad de andra partierna tycker i frågan. Sedan är vi självklart för att ta beslut som alla är med på, det är det bästa.

Planprogrammet för Partille Eco Park har splittrat politiken – hur ser ni på det? Och vad är er åsikt i frågan?

– Vi har varit tydliga med att det är två saker vi inte ställer oss bakom i planprogrammet Partille Eco Park. Vägen genom Finngösaravinen är vi emot samt höghusen längs Ugglumsleden mellan rondellen vid idrottsplatsen och höghusen vid Ljungkullen vid Göteborgsgränsen. Vi anser att höghusen missgynnar befintliga boende och är därför emot att de byggs.

Däremot tycker partiet att uppfräschningar och byggnationer i övrigt i planprogrammet, med cykelvägar och parker är jättebra.

– De åtgärderna är vi positiva till.

Är det något du vill tillägga?

– Rösta på KD för valfrihet för föräldrar och nej till kvoterad föräldraförsäkring. Vi vill ge individer och familjer större valfrihet att påverka och styra över sin vardag och livssituation. Individen vet själv vad som passar bäst – inte politikerna.