• Bild: JONNA ANDERSSON
    Budgetdebatt. Det var många som vill säga sitt i talarstolen under tisdagens budgetdebatt i kommunfullmäktige. Kommunalrådet Stefan Svensson (M) fick inleda ärendet med en presentation av kommunstyrelsens och Alliansens budget.

Ja till Alliansens budget

Partille kommun

Tre av fem budgetförslag innehöll skattehöjningar, men som väntat blev det kommunstyrelsens och Alliansens förslag som klubbades under tisdag­ens fullmäktigesammanträde.

Vid vårens sista fullmäktigesammanträde i tisdags skulle kommunbudgeten för 2019-2021 antas. Fem förslag presenterades och det blev en lång debatt som stundtals kom att handla om mycket annat än budget. Men det blev till slut som väntat Alliansens budget som klubbades.

Förslaget som antogs innebär att budgeten utökas med 83 miljoner kronor. Samtliga nämnders kommunbidrag uppräknas med två procent. Utöver det görs målgrupps­justeringar för utbildningsnämnden 20 miljoner kronor, vård- och omsorgsnämnden 9,8 miljoner kronor samt social- och arbetsnämnden 1,7 miljoner kronor.

Kommunalråd Stefan Svensson (M) fick inleda budgetdebatten med sitt anförande.

– Vi lägger en budget från Alliansen och Moderaterna som innebär att vi fortsätter ta ett långsiktigt ansvar för ekonomi och verksamhet i Partille kommun. Vi har en bra grund med den här budgeten och vi räknar med att vi även fortsättningsvis ska kunna bedriva en bra verksamhet i Partille kommun även kommande år och nästa mandatperiod.

Yrkade bifall

Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkade bifall till kommunsstyrelsens och Alliansens budgetförslag. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna hade var och en ett eget budgetförslag.

Socialdemokraternas budgetförslag utgick från budgetberedningens förslag till budget men därtill ville man utöka ramarna för fyra nämnder. 15 miljoner kronor till vård och omsorgsnämnden, tolv miljoner kronor till utbildningsnämnden, 500 000 kronor till social- och arbetsnämnden samt en miljon kronor till kultur- och fritidsnämnden. Satsningarna vill Socialdemokraterna finanisera genom en skattehöjning på 20 öre samt användning av regeringens Välfärdsmiljarder, 15 miljoner kronor.

– Min uppfattning är att det politiska arbetet de senaste åren präglas av bra diskussioner om hur Partille ska utvecklas. I många frågor har vi en bred politisk förankring om Partilles utveckling och det gynnar kommunen som helhet. Men det vi inte är överens om är nivån på kvalitén på verksamheterna och de ekonomiska anslagen till dem. Vi socialdemokrater lägger därför ett budgetförslag där vi utgått från bokslutet förra året, sa Eva Carlsson (S) i sitt anförande.

Vill höja skatten

Socialdemokraterna var inte ensamma om att vilja skjuta till pengar till de två största nämnderna. Miljöpartiet ville utöka anslaget till utbildningsnämnden med 22 miljoner kronor och 16 miljoner kronor till vård- och omsorgsnämnden. Pengar som bland annat skulle användas till att öka antalet vuxna i skolan och en ökning av grundbemanningen inom hemtjänst och på kommunens äldreboenden. Detta skulle enligt förslaget finansieras genom en skattehöjning på 45 öre.

Vänsterpartiets budgetförslag presenterades av Lasse Selander som inledde med att föra fram partiets tro på att föra tillbaka frågorna i höger/vänsterperspektiv.

– Det är många experter som försöker dödförklara det här men det kan man inte göra. Det handlar om höger och vänster. Det handlar om hur vi vill bygga vårt gemensamma samhälle. Och vi tror på vår gemensamma sektor, att vi bygger saker och ting tillsammans och ibland får det kosta då, sa han.

– Vi har ett budgetförslag som vi ser som ett tydligt alternativ till Alliansen. Det blir lite som ett mantra att vi har den lägsta kommunalskatten i Västra Götaland och risken är att det cementeras att vi ska alltid lösa saker och ting på bästa kvalité men inte röra kommunalskatten, sa Lasse Selander och fortsatte sedan med Vänsterpartiets fokusområden.

– Vårt fokus kommer att ligga på barn och äldre och det är inget nytt. Vi anser att vi inte kan vara nöjda här. Vi anser att vi måste lyfta, sa han och presenterade därefter ett förslag där man ville förstärka utbildningsnämndens budget med 34 miljoner kronor per år. 23 miljoner av dessa vill man använda till att införa sju timmars arbetsdag ­inom förskolan samt minska barngrupperna.

Skuggade Alliansen

Vänsterpartiet ville även förstärka vård- och omsorgsnämndens budget med 15 miljoner kronor för att öka bemanningen inom äldrevården. Och kultur- och fritidsnämnden skulle enligt deras förslag få ytterligare två miljoner och social- och arbetsnämndens budget ville man utöka med 2,5 miljoner.

Även Sverigedemokraterna hade ett eget budgetförslag där man ekonomiskt skuggade Alliansens förslag.

– Vi lägger till samma belopp på samma område, sa Matz Dovstrand (SD) från talarstolen innan han gick vidare till föreändringar som partiet vill göra inom utbildningsnämndens verksamhet. Där man enligt Dovstrand kan spara in pengar på att ha förberedelseklasser för nyanlända.

Lång debatt

– Jag tror att vi kan spara in 7,5 miljoner på det.  Pengarna som vi då omfördelar till ytterligare satsning på specialklasser och jourklasser 4,5 miljoner och en satsning på tre miljoner om digitalisering.

När debatten släpptes fri var det framför allt Partille Eco Park, underskottet i vård och omsorgsnämnden och barngruppernas storlek som diskuterades.
Efter drygt fyra timmar klubbades budgeten. Alliansens förslag fick majoritet och den kommunala skatte­satsen på 19,96 blir kvar.