Hur vi ska få bättre skolresultat!

Partille

Varje dag känner sig många skolelever trötta efter skolan. Hela dagen har varit lektion efter lektion med korta raster. Efter en lektion är slut får eleven fem minuter på sig att gå till sitt skåp, hämta sina saker och gå till den nya salen. Den enda riktiga rasten man får är lunchrasten. Rasterna måste bli längre!
Eleverna blir utmattade av att bara gå fram och tillbaka mellan lektioner, och utmattade elever = sämre resultat. De får ingen riktig vila. Om det blir längre raster så får elever mer tid att prata av sig med sina vänner efter lektionerna så att de inte pratar under lektionen. Många elever rör sig inte mycket på fritiden heller, om vi hade längre raster så skulle de få tid att göra detta.
Vissa kanske tycker att detta är dåligt eftersom skoldagarna blir längre då, vilket gör eleverna utmattade. Men dagarna blir inte så mycket längre, att rasterna blir fem minuter längre än vad de är nu skulle räcka. Dagarna skulle bli kanske max 20 minuter längre än vad de är nu. Extra tiden är ändå bara rasttid, inte lektionstid.
Alltså, rasterna måste bli längre för att annars blir eleverna trötta. Skolverket borde ta hand om detta problem.

Jerry