Hemsjukvård av hög kvalitet

Partille

För att främja en trygg vård och omsorg utifrån individuella behov vill Kristdemokraterna att alla äldre ska ha rätt till en god hemsjukvård. Syftet är att skapa en bättre personcentrerad organisation runt äldre med omfattande och sammansatta vård- och omsorgsbehov.

I Kristdemokraternas förslag till statsbudget avsätts 6,2 miljarder kronor per år för att alla äldre ska få tillgång till hemsjukvård av hög kvalitet. Hemsjukvården ska bestå av ett multiprofessionellt team av undersköterskor, distriktsjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, dietist och demenssköterska.
För äldre innebär en välfungerande nära vård ökad trygghet, bättre hälsa, och minskad stress. Det är viktigt för att människor med vårdbehov ska få åldras i trygghet och med värdighet.
Stefan Svensson (KD)
regionpolitiker