”Förstår deras besvikelse”

Partille

Kyrkoherden Lars Hjort förstår Arkenföräldrarnas besvikelse men poängterar att man gjort allt man har kunnat för att lösa situationen och att det är med sorg man tvingas lägga ned verksamheten.

– Det är med stor sorg som vi fattat det här beslutet men vi ser ingen annan möjlighet. Vi har ett uppdrag från kommunen och det är att leverera en bra verksamhet med god kvalité. Och när vi inte längre kan göra det är det vårt ansvar att vara uppriktiga med det, säger Lars Hjort.

Han berättar att man haft problem med personalomsättning och rekrytering av behörig personal under en lång tid och att en del av kritiken från föräldrarna säkert beror på att de bara varit med på sista biten av resan.

Förstår besvikelsen

– Det har varit svårt att rekrytera behörig personal i minst tre år. Och det är inte bara vi som har svårt med det. Detta gäller riket såväl som kommunen, säger han.

Han förstår att besked om nedläggning kom som en chock för en del av föräldrarna men menar att man från kyrkans sida hela tiden trott att situationen ska lösa sig och att man därför inte informerat föräldrarna tidigare.

– Vi trodde mycket på att vi skulle kunna lösa det men verkligheten är sådan att vi inte alltid kan råda över vad som sker. Vi har velat att barnen och deras föräldrar ska kunna känna att förskolan är en trygg plats och därför har vi inte velat skapa oro genom att gå ut och berätta om svårigheterna med att hitta personal.

Pastoratet har istället fokuserat på att ha en god dialog med kommunen som har det yttersta ansvaret för förskoleplatser. När man såg att det kanske skulle kunna bli så att man tvingas lägga ned kontaktade man genast kommunen och Lars Hjort poängterar också att kommunen lyckats lösa platser åt samtliga familjer på Arken utan att behöva splittra gruppen.

– Jag förstår föräldrarnas perspektiv, vi alla kämpar med att få ihop livspusslet. Men det känns lite tråkigt att få en skrivelse med den här kritiken från föräldrarna. Vår intention och vilja har varit att fortsätta med verksamheten men vi kan inte längre leva upp till det som förväntas och då måste vi ta ansvar för det, säger han.

Han berättar att förskolans personal under vårterminen 2018 bestått av enbart vikarier då två ordinarie pedagoger är föräldralediga, en är tjänstledig för studier och en slutat för att påbörja ny anställning.

– Föräldrarna ifrågasätter varför vi ger upp nu och inte fortsätter att försöka hitta personal men vi kan helt enkelt inte riksera att stå där i höst utan pedagoger. Vi behövde också komma med ett besked till kommunen för att ge dem en ärlig chans att hitta andra förskoleplatser åt barnen, säger Lars Hjort.

”Väldigt tråkigt”

Föräldrarna är kritiska till att pastoratet inte intervjuat fler trots att de lyckades få fram nio ansökningar på två veckor men Lars Hjort menar att det är mycket som ska stämma vid en rekrytering.

– Vi har inte suttit med armarna i kors. Men det är många bitar som ska stämma. Vi har också en profil. Eftersom det är kyrkan som driver förskolan måste man vara bekväm med det.

Att det skulle finnas andra anledningar till nedläggningen än problemen med att rekrytera behörig personal avfärdar Lars Hjort.

– Att vi an någon anledning skulle vilja bli av med verksamheten stämmer verkligen inte. Så sent som förra sommaren satsade vi på en ny lekplats. Vår intention har varit ärlig. Att föräldrarna upplever det på annat sätt är väldigt tråkigt.