• Bild: Adam Andersson
    förskolan stänger. Förskolan Arken i Sävedalen har haft svårt att rekrytera behörig personal därför har Partille pastorat som driver förskolan beslutat att avveckla verksamheten. Ett beslut som överraskade föräldrarna som nu rasar mot hur kyrkan hanterat processen.
  • Bild: Adam Andersson

Förskolan Arken stängs

Sävedalen

Förskolan Arken i Sävedalen har haft svårt att rekrytera behörig personal därför har Partille pastorat som driver förskolan beslutat att avveckla verksamheten. Ett beslut som överraskade föräldrarna som nu rasar mot hur kyrkan hanterat processen.

–  Det är med besvikelse vi har tagit emot besked att förskolan Arken skall läggas ned. Besvikelsen beror främst på den brist på framförhållning kyrkan utnyttjat och att de undanhållit informationen om nedläggning intill en tidpunkt som gjorde det så gott som omöjligt för oss att hitta fungerande lösningar, säger en förälder med barn på förskolan.

Förskolan Arken i Sävedalen har funnits i Partille pastorat sedan 2008. Under åren har förskolan haft lång kö vilket kan ses som ett bevis på ett gott betyg. Men de senaste åren har man haft svårt att rekrytera behörig personal. Sedan 2014 har ett antal rekryteringar gjort och personalomsättningen har varit hög.

Överrumplades

Den 13 april gick förskolan ut med ett mejl till föräldrarna på Arken där det framgick att förskolan ska läggas ned och att det ska ske till sommaren.

– Vi föräldrar blev fullständigt överrumplade av denna nyhet, berättar föräldern.

I mejlet framgick det att den främsta anledningen till nedläggningen var problemen med att hitta behörig personal. ”Trots stora insatser för att rekrytera behörig personal finns ingen personal som kan driva verksamheten efter sommaruppehållet”, stod det.

När föräldrarna tog emot beskedet uttryckte det en stark önskan att få försöka stötta i rekryteringsprocessen och pastoratet gav dem cirka två veckor på sig att göra så. Föräldrarna lyckades få ihop nio stycken sökande, fem pedagoger och fyra utan förskollärarutbildning. Två blev kallade på intervju och två blev erbjudna tjänster men när den ena tackade nej valde ledningen att inte anställa den andra heller.

Så trots tappra försök kom den 16 maj det slutgiltiga beskedet att förskolan ska läggas ner i och med sommaruppehållet från den 6 juli. Något som fått föräldrarna till barnen på förskolan att se rött.

– Vi har givetvis förståelse för att man vid vissa givna förutsättningar måste stänga en verksamhet och så även en förskola. Men sättet som nedläggningen av Arken hanterats på är vårdslöst och kyrkan genererar svåra konsekvenser för drabbade familjer, säger en förälder och fortsätter:

– Den 16 maj fick vi beskedet att förskolan lägger ned i början av juli. Vi känner oss djupt svikna av kyrkans agerande att undanhålla oss informationen om nedläggning och deras falskspel som invaggade oss i förhoppning om möjlig lösning.

Förskola i Anneberg

Föräldrarna ifrågasätter varför inte fler kallats till intervju och ställer sig frågande till ledningens uppriktighet.

– Vår slutsats är att kyrkorådets brist på engagemang nu fällt denna fina förskola och att Svenska kyrkans värdegrund är tom och innehållslös.

Det är kommunens skyldighet att tillhandahålla förskoleplats till barn som är folkbokförda i kommunen. Partille kommun har också lyckats hitta platser till alla barn på Arken. Samtliga har erbjudits plats på en förskola i Anneberg.

– Kommunen har gjort en väldigt bra och fin insats i att hitta alternativ barnomsorg åt oss på så pass kort tid. Anneberg är en väldigt välfungerande och trevlig förskola. Men problemet för oss är att Anneberg och Sävedalen är geografiskt åtskilt och att de flesta av oss föräldrar jobbar i Göteborg. Det blir två mil varje dag åt motsatt håll när det gäller hämtning och lämning i rusningstrafik.

För några av föräldrarna innebär flytten till Anneberg att de får införskaffa ytterligare en bil. Några av familjerna löser situationen också genom att gå ned i arbetstid.

– Raljant kan man tycka att det är i-landsproblem men det skapar svåra konsekvenser för den enskilda familjen.