Får inte allt material

Partille

Aktionsgruppen som vill stoppa planerna på flerbostadshus utmed Slättenvägen ifrågasätter underlaget som kommunstyrelsen fattat sitt beslut utifrån. De menar att beslutsunderlaget varit otillräckligt då politikerna inte fått del av allt material men förfarandet har varit normalt.

– Det är ganska sällan de får allt material i handen. I det här fallet och många andra har vi haft en detaljerad dragning för kommunstyrelsen där vi visat skisser och gått igenom underlaget, säger Jörgen Hermansson, chef på samhällsbyggnadsförvaltningen.

En ansökan om planbesked genomgår tre steg innan beslut tas. Först tittar man på det vid ett beredningsmöte i kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU. Efter det har förvaltningen chansen att göra justeringar innan det blir ett formellt ärende i KSAU. När man är överens där går det vidare till kommunstyrelsen som fattar ett beslut.

– Ett positivt planbesked betyder att man ser positivt på att pröva detta i ett detaljplaneskede. Flera av politikerna tycker att Ikanos förslag var lite väl storskaligt, men att det är rätt att bygga på den platsen och därför vill man att en detaljplan tas fram, säger Jörgen Hermansson.

Planarbetet kommer att påbörjas tidigast nästa år och detaljplanen beräknas kunna bli antagen senast 2021.