Eldningsförbudet fortsätter att gälla

Partille kommun

Räddningstjänsten Storgöteborg bedömde på nytt i början av veckan att eldningsförbudet ska kvarstå.

Inom Räddningstjänsten Storgöteborgs område gäller fortfarande det eldningsförbud som fattades den 22 maj av kommunerna Göteborg, Kungsbacka, Härryda, Partille, Lerum och Mölndal.
Eldningsförbudet kommer att gälla tills vidare och bedömningar görs kontinuerligt.
– Väderprognosen visar på soligt och varmt väder och den nederbörd som kom förra veckan är inte tillräcklig för att väta djupare ner i marken där det fortfarande är mycket torrt, berättar ­Anders Ekberg, räddningschef i beredskap.
– Vår uppfattning är att allmänheten varit bra på att uppmärksamma eldningsförbudet och tagit hänsyn till de regler som gäller.

Förbudet omfattar all typ av eldning och grillning på marken. Det görs ingen skillnad på villatomt eller andra markområden. Undantag är eldning i uppställd grill och på en särskilt ordnad grillplats. Engångsgrill och spritkök får också användas, men inte placeras direkt på marken.