Bild: Redaktion

Efter tröjförbudet – lärarförbundet JO-anmäler kommunen

Partille

Partille kommun tog beslutet att förbjuda förskolepersonalen att bära förskoleupprorets kampanjtröjor på arbetstid. Nu har lärarförbundet valt att JO-anmäla Partille kommun.

Under hashtaggen #pressatläge och med 1 600 berättelser som samlats in till lärarförbundets och kommunals respektive ordförande startade kampanjen förskoleupproret tidigare i vår. Målsättningen med kampanjen är mindre barngrupper och minskad arbetsbelastning.

I slutet av april kunde Partille Tidning berätta om Lärarförbundet Partilles ilska mot att kommunen valt att förbjuda förskolelärare att bära förskoleupprorets kampanjtröjor under arbetstid.

– I grunden är det här en demokratifråga. Här har vi personal som flaggar för barnens välmående och står upp för sitt yrke, och då blir man ombedd att vara tyst, sa Alexander Köhn, ordförande i Lärarförbundet Partille till PT då.

Nu har lärarförbundet valt att ta nästa steg i frågan och anmäler nu Partille kommun till JO. I sin JO-anmälan skriver lärarförbundet bland annat att ”T-shirtens budskap inte är kränkande, diskriminerande, rasistiskt eller motsvarande” och att ”budskapet inte riktar sig explicit mot Partille kommun som arbetsgivare”.

Inte negativt

Partille kommun ställer sig trots allt inte negativt till att en JO-anmälan lämnats in.

– Jag tycker att det är bra att man får frågan prövad ur ett rättsligt perspektiv, säger Per Bäckström, kommunchef i Partille.

Bäckström betonar också att kommunen jobbar hårt för att förbättra arbetsmiljön för sina anställda och där inte minst förskolelärarna.

– Vi gör hela tiden systematiska analyser, löneekvationer och liknande för att göra arbetsmiljön och förutsättningarna så bra som möjligt för förskolelärarna. Vi jobbar för personalen. Däremot tycker vi att opinionsbildning är någonting man får ägna sig åt på fritiden och inte under arbetstid, säger Bäckström.

Lärarförbundet skriver också i sin JO-anmälan att ”politisk opinion på arbetsplatsen inte är reglerad i lag. På en politisk styrd organisation vilar ett särskilt ansvar för att värna demokratin som bygger på att människor vill och vågar ta ställning. En tidigare regeringsutredning har konstaterat att man ser det som viktigt för demokratin att man på arbetsplatsen breddar det offentliga samtalet kring viktiga politiska frågor och arbetsrättskommittén framhöll också att dess principiella synsätt var att arbetsplatserna inte bör hållas stängda för politisk verksamhet”.

Per Bäckström tror ändå att resultatet i JO-anmälan kommer att peka mot att kommunen gjort rätt i frågan.

– De indikationer vi fått till oss är att vi har grund för detta, men vi får se vad JO säger och det är bra att frågan prövas juridiskt, säger Per Bäckström.

  • Adam Andersson031-98 50 67