Det är inte bara samhällets ansvar att integrationen fungerar

Partille

Det pratas mycket om integration just nu och om hur samhället skall lösa integrationsfrågan men vi glömmer att det är inte bara samhällets ansvar att se till att integrationen fungerar det är också individens ansvar att bli integrerad.
Samhället måste ge förutsättningar för att göra integrationen möjlig men ansvaret på att integreras kommer alltid att ligga på individen.

Att integreras är egentligen inte så svårt, det handlar mest om att vilja. Jag är själv en så kallad nysvensk så jag vet att det går. Jag har bott, arbetat och verkat i Partille de senaste fyra åren och jag och min familj är vad jag skulle kalla en välintegrerad familj. Det som skiljer oss från våra grannar är att vi har lite mörkare hudfärg. För mig har det varit viktigt att bli en del av det svenska samhället för att ta till mig och anpassa mig till kulturen i det land som erbjöd mig skydd när jag behövde det som mest. Jag förstod väldigt snart att om jag vill få utbildning, jobb, bostad och vänner så måste jag arbeta för att det ska hända.

Vi har alla ett ansvar att själva integrera oss genom att lära oss mer om och ta till oss den svenska kulturen. Jag säger inte att du skall ge upp det kulturella arv du bär med dig från ditt hemland eller att du ska ge upp ditt språk eller religion men du måste kunna få dem att samspela med det svenska samhället.

Sverige är ett fantastiskt land på så många sätt. Vi har demokrati, religionsfrihet och yttrandefrihet. Vi har skola och barnomsorg för alla vilket stärker jämställdheten då båda föräldrarna kan arbeta. Vi har sjukvård i världsklass och vi blir väl omhändertagna när vi blir gamla.

Min uppmaning till alla er som nyligen anlänt till Sverige och som flytt från krig, förföljelse och elände är att Sverige erbjudit dig skydd.
Vad kan du nu göra för Sverige?

För att skapa goda förutsättningar för att lyckas med integrationen vill Centerpartiet följande:
• Införa obligatorisk samhällsundervisning till asylsökande
• Höja kvaliteten i språkundervisningen
• Låta alla asylsökande få möjlighet att arbeta

Turan Aliyev
Kandidat till kommunfullmäktige för Centerpartiet i Partille