Bättre betyg med skoldatorer hemma

Partille

Jag tycker att man borde få ta med skoldatorer hem i mellanstadiet och inte bara använda dem i skolan, för att alla kanske inte har möjligheten att köpa en dator eller använda den. Vissa program som man använder och har på skoldatorer finns kanske inte på datorn hemma och kan inte göra det arbetet för man kanske inte har tiden att göra det i skolan. Datorer är ett bra hjälpmedel för till exempel läsning och skrivning som kan rätta det man skrivit och stavfel. Därför tycker jag att i mellanstadiet ska man få ta med skoldatorer hem.

Många läxor ska inlämnas via internet och även göras där och då behöver man använda en dator och det blir även lättare med läxor och att plugga till skolan. Vissa kanske tycker att vi i mellanstadiet är oansvariga och slarvar bort datorerna. Men då tycker jag att man kan ladda ner ett program så att man kan se vart datorn är.

Och hur svårt är det att tappa bort en dator, sen tycker jag också att föräldrarna få ta lite ansvar också.
Själv tycker jag att det är lättare att öva inför ett prov via nätet för att man kan använda sig av hjälp om inte föräldrarna kan eller inte är hemma. Och att mitt betyg blir bättre när jag pluggar via nätet.
Interneteleven