Barnens framtid är vår framtid

Partille

Partille har lägst kommunalskatt i regionen. Stora delar av den kommunala verksamheten ska finansieras med dessa skattepengar. För att hålla ekonomin i balans har man beslutat att förvaltningarna får ett tillskott på 2 % jämfört med budgeten förra året. Inget mer. Problemet är att dessa 2 % inte ens täcker den årliga ökningen av lönekostnaden. I praktiken får alltså förvaltningarna mindre och mindre pengar till kärnverksamheten för varje år.

Vad får det för effekt? Kontinuerliga besparingar och nedskärningar inom vård, omsorg och skola har vi ju redan märkt av. Hela organisationen blir mer och mer slimmad på bekostnad grundläggande service som skötsel av grönytor och städning av utemiljön.

Som ett exempel från min värld blir det färre antal lärare inför ht-19 på sonens skola trots ett ökat antal barn. På en skola med redan ansträngd situation och stora barngrupper.
Eller som på minsta sonens förskola där inget skydd mot solen finns på gården. Varför? Enligt personalen har man inte råd att köpa ett parasoll. Det finns många fler exempel och det vore intressant om någon vill lägga till fler exempel som ett svar och fortsättning på detta inlägg.

En låg kommunalskatt gynnar egentligen bara dem som redan har det gott ställt och utan problem kan betala någon krona mer i månaden. De har nämligen råd att välja privat äldreboende och privata skolor. Deras barn drabbas inte lika hårt av besparingar i skolan eftersom föräldrarna ofta är välutbildade. Dessa barn har ett försprång redan från början.

Vår framtid är våra barn.
En investering i våra barn nu är en långsiktigt god affär. Starka, friska och trygga barn ger starka, friska och trygga vuxna, vilket i sin tur bäddar för fler starka, friska och trygga barn.
En god spiral som ger effekt på så många plan – inte minst ekonomiskt. Vad är det som kostar i samhället? Jo till exempel kriminalitet och vandalism. Ser man lite längre så kan man koppla en investering nu till besparingar på rätt saker i förlängningen.

Detta är inget politiskt inlägg på det sättet att rött är bättre än blått eller att grönt är allra bäst. Frågan är allmänmänsklig och borde vara prioriterad över blockgränserna. Jag och många med mig vill gärna betala mer kommunalskatt för att få mer resurser till vård och skola. Man kan inte slimma en organisation hur långt som helst utan att det får konsekvenser.

Vad är egentligen viktigt i livet?

  • En mor