Äkta ekoparker och den falskt grönmålade Partillevarianten

Partille

Idag finns det 34 riktiga ekoparker i vårt land. Mamman och pappan till dessa viktiga miljöer är Sveaskog och statliga Skogsstyrelsen. Under generationer framöver ska ekoparkerna garantera ett långsiktigt skydd för angelägna natur- och kulturvärden. Tack för detta!

Ekoparkernas ”föräldrar” förstår, förstås, att ekologiska sammanhang alltid är vida och breda. Vårt lands riktiga ekoparker är därför åtminstone 1 000 hektar stora. Tack alla kunniga naturvänner för ert brett famnande och långsiktiga engagemang!

I riktiga ekoparker styr de generationsvida ekologiska värdena med självklarhet över de kortsiktiga ekonomiska plånboksmaximeringarna. Tack för dessa viktiga blickar bortom nuet!

Sett i ljuset av dessa ekovisioner skorrar Partille Eco Park sällsamt illa. Här handlar det istället om att kortsiktigt gynna den privatbilism som snarast måste förändras i sina grundvalar. Här handlar det istället om att sarga en grön lunga (19 hektar) som blir allt viktigare för många av oss i takt med att Göteborgsregionen fortsätter att expandera. Här handlar det om ett område som kommunen i en ännu ej offentliggjord Naturvårdsplan beskriver på följande sätt: artrik; inkluderande ett flertal rödlistade arter; exploateringsingrepp bör undvikas; populärt närströvområde; viktigt område för naturstudier.

Vår Finngösaravin är, alltså, ingen ekopark. Vår Finngösaravin rymmer inga milsvida skogar. Men vår Finngösaravin är Sävedalens friskvårdsoas, vår viktiga längtansnejd. Inte oväntat vill fem av kommunfullmäktiges partier därför bevara koltrastarnas eldorado. Tack för den sången och din så viktiga höströst!

Föreningen Rädda Finngösaravinen
Lars Josefsson