V vill stärka välfärden

Partille

Först ut i Partille Tidnings Valsnack-serie är Vänsterpartiet med Linda Jansson i spetsen. Vänsterpartiet Partille vill stärka den kommunala välfärden och ge mer resurser till skola, vård och omsorg.

Varför ska man rösta på er?

– Vi vill stärka den kommunala välfärden. Vi tycker att om man prioriterar en god välfärd framför att ha den lägsta skatten i regionen ska man rösta på oss, säger Linda Jansson som står som Vänsterpartiets första namn i Partille.

Partiet ser inget självändamål i att höja skatten men enligt Linda Jansson ser man att det finns brister i den gemensamma välfärden.

– Och därför finns det ett behov av att höja skatten. Det handlar ju om att skola, vård och omsorg ska få de resurserna som de behöver, säger hon.

Vill höja skatten

I Vänsterpartiets budgetförslag kommer det därför att ligga med en skattehöjning men vad den kommer att ligga på kan hon inte svara på i nuläget.

– Jag vet inte exakt vad den kommer att hamna på för vi har inte börjat med vårt budgetarbete. Men vi ser att det finns ett behov av det.

Dessutom är partiet tydligt emot en väg genom Finngösaravinen.

– Vill man inte ha en väg via Finngösaravinen och eco parken ska man rösta på oss, säger hon.

Hur kommer ert kampanjarbete att se ut?

– Vi tänker oss att vi ska synas så mycket som möjligt. Vara med i debatter, vara på gator och torg, synas medialt i tidningen. Sen så ska vi vara mobila i år, men vi har inte riktigt bestämt hur det kommer att se ut. Vad vi ska ha för typ av färdmedel, om vi ska ha någon cykel eller så. Men målsättningen är att vara i alla kommundelar, så alla ska få träffa oss. Sen så kommer vi också vara med i kampanjarbetet mot eco parken, så där kommer vi att synas, säger Linda Jansson.

Vilka frågor är viktigast för er?

– Skolan. Vård och omsorg i alla åldrar. Och Partille eco park då.

Partiet vill göra en rejäl satsning på skolan och vården.

– Det är viktigt för oss att det är professionen och de som är kunniga i ämnet som får bestämma vad pengarna ska gå till. Men det som vi vill satsa på är mindre barngrupper, ökad personaltäthet och sen är tidiga insatser för de som behöver extra stöd också väldigt viktigt. Sen så vill vi få till ett försök med sex timmars arbetsdag.

Sex timmars arbetsdag

Ett försök man vill få till där behovet är som störst.

– Tittar man på sjukfrånvaron så är den högst inom barnomsorgen, bland förskollärare. Vår målsättning är att kunna testa på någon förskola för att se om det kan hjälpa till att få bort den höga sjukfrånvaron som vi har.

Mindre barngrupper utlovades redan inför förra valet men så har det inte blivit. Linda Jansson tror dock att det är möjligt med en omfördelning av resurser samt den skattehöjning som partiet föreslår.

– Det blir en stor kostnad för stunden men i slutändan kanske det lönar sig att inte ha sjukskriven personal och att de mår bra.  Därför vill vi avsätta pengar till det här försöket.

Vilka utmaningar anser ni att Partille står inför kommande mandatperiod?

– Kommunen är underfinansierad idag och vi ser det som en stor utmaning att faktiskt få till så att vård, skola och omsorg, som är våra viktigaste frågor, får de resurser som de behöver.

Vill växa smart

En annan utmaning som partiet ser är att växa på rätt sätt.

– Kommunen växer väldigt mycket. Det är positivt men utmaningen blir att se till hur vi ska växa utan att förstöra miljön. Och hur vi ska kunna bygga fler hyresrätter. För det är en utmaning att kunna växa men samtidigt ska alla kunna bo i Partille, det ska inte bli en klassfråga.

Vilka partier kan ni tänka er att samarbeta med?

– Vi kan tänka oss att samarbeta med de som stödjer oss i välfärdsfrågorna och eco parken. I dag har vi ett väldigt gott samarbete med S och Mp i nämnderna men det är svårt att säga nu hur det kommer att se ut efter valet. Målsättningen är att få till ett annat politiskt styre. Sen finns det ett parti som vi absolut inte kan tänka oss att samarbeta med och det är Sverigedemokraterna.

Planprogrammet för Partille Eco Park har splittrat politiken – hur ser ni på det? Och vad är er åsikt i frågan?

– Vi har alltid varit engagerade i motståndet mot vägen genom Finngösaravinen och det kommer vi att fortsätta vara. Vi säger nej till Partille Eco Park.

Är det något du vill tillägga?

– Partillebo är en stor aktör med stort inflytande. Vi vill att de ska satsa på trygghetsboenden, billiga hyresrätter och det behövs även fler äldreboenden i kommunen. Sen vill vi också att de ska ha lägenheter tillgängliga för människor med särskilda behov, till exempel skyddat boende, säger hon och fortsätter:

– Sen har vi de ensamkommande, där vi självklart tycker att kommunen ska låta de som påbörjat sin utbildning ska få stanna kvar även om de har fyllt 18 år.

Hon passar även på att nämna att partiet har två kvinnor i topp i år.

–Det är första gången i vår historia som vi har det och det är coolt tycker jag.