Svar till Ingemar Sandahl (M) PT 26/4

Partille

Svar till Ingemar Sandahl (M) PT 26/4.

Jag tycker att många av dina påståenden inte stämmer med verkligheten. Att den så kallade Finngösa Parkväg skall ersätta äldre vägar i småhusbebyggelse är inte sant eftersom även den nya vägen har småhusbebyggelse som närmsta grannar. Man flyttar bara problemet – det försvinner inte. Att dessutom kalla vägen för Finngösa Parkväg när den borde kallas Finngösa Betongmursväg är att ge läsarna falska förhoppningar.

Vidare tycker du att trafiken från boende i hyreshus är ett avsevärt problem för boende vid småhusgatorna. Varför föreslår ni då ännu fler hyreshus utefter Ugglumsleden med ännu mer trafik i småhusbebyggelse?

Du tycker också att bäckravinen var risig och sörjig. Att det är risigt på vissa ställen beror på att kommunen inte röjer trädfällor m.m. till stor glädje för fåglar, insekter, lavar m.m. Och lite lerigt kan det ibland vara efter regn, men inte tillnärmelsevis så sörjigt som att gå stigarna runt Kåsjön, ett av de alternativen du föredrog. Vi naturmänniskor har mycket sällan lågskor på oss när vi går i naturen.

Du säger vidare att Parkvägen bara kommer att nagga ravinen lite i kanten. Har du glömt att det krävs en sex meter hög stödmur mot bäcken, och vi kan med förskräckelse tänka oss hur det kommer att se ut när den är färdigbyggd. Och så har du tydligen glömt att det kommer att färdas 6 000 (!) bilar per dygn längs ravinen enligt planen. Detta kommer att medföra att ingen längre kommer att kunna gå och njuta av fågelsång, blommor och grönska längs bäcken, och strömstarar, forsärlor, vattenrallar och kungsfiskare flyr för gott; de trivs nämligen inte i skuggan av betongmurar. Och att laxfiskar kanske kommer att ses i bäcken är också en grundlös förhoppning hos dig, eftersom bäcken är kulverterad långa sträckor. Och varför inte kalla vägen för dess rätta namn – Finngösa Betongmursväg.
Så i fortsättningen tycker du att vi som bor här skall ta bilen till något annat naturskönt område med mer utsläpp och buller som följd.

Konstigt nog har du inte skrivit något om kostnaden. Enligt opartiska experter kommer enbart vägbiten längs bäcken att kosta 30-60 miljoner kronor samt inlösen av de fastigheter som skall rivas 40-70 miljoner. Att slösa så mycket pengar på något som inte löser några problem är oansvarigt. Om dessa pengar istället användes till skolor och vård skulle det göra skillnad.

Till sist avslutar du med en limerick som inte på någon punkt uppfyller kraven för en limerick. Så tyvärr – det blev inte många rätt i den skrivningen. Som lärande läsning kan jag rekommendera den naturinventering som finns på www.finngosaravinen.se.

Och så en göteborgsk avslutning: Vad är det för likhet mellan en politiker och en krokodil? Svar: Båda har stor käft och inga öron.

Uno Dahlgren
opolitiskt fri naturvän